0

Baltų krivūlės 2012 Beverynos kraštas, Trikata, 20120608-09 pranešimas

rugsėjo 18, 2012 Baltų bendravimas, Baltų gentys, KRIVŪLĖ, NAUJIENOS

Krivūlės bendradarbiavimo Taryba

Šių metų birželio 8 ir 9 dienomis įvykusios antrosios baltų tradicinių dvasinių bendruomenių metinės sueigos „Baltų Krivūlė 2012“, kurios tema „Žemė ir tradicija“, dalyviai – nematerialiojo kultūrinio paveldo sergėtojai ir baltų tradicinių dvasinių bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos

Foto Jurgis Černelis, punskas.pl

–          manydami, kad baltų kultūra tęsia pamatines indoeuropinės kultūros vertybes, vienijančias visos Europos tautas;

–          suvokdami, kad baltų tautų išsaugotas nematerialusis ir materialusis kultūrinis paveldas, sujungiantis archeologinį, lingvistinį ir etnografinį palikimą – tai ypatinga ir nepakartojama vertybė Europos ir pasaulio kultūros kontekste, taigi yra bendroji žmonių vertybė;

–          įvertindami, kad per tūkstantmečius sukaupta baltų patirtis ir nematerialusis kultūrinis paveldas yra aukštos etinės prabos ir yra reikšminga žmonijai;

–          suprasdami, kad šis turtingas kultūrinis paveldas ir istorinė patirtis yra neišmatuojama vertė pačių baltų tautų ir su jomis susijusių tautų nacionaliniam tapatumui,

kviečia visų tų šalių vyriausybes, kurių teritorijose saugomas baltų kultūrinis ir istorinis palikimas ir kurių kilmė glaudžiai susijusi su baltų kultūrine istorine erdve:

  1. saugoti, puoselėti ir ginti baltų kultūrinį istorinį palikimą ir paminklus, taip pat šiuolaikiškas baltų materialiosios ir nematerialiosios kultūros išraiškas;
  2. užtikrinti informacijos apie baltų istoriją ir kultūrą prieinamumą ir vietos, ir tarptautinėje kultūrinėje erdvėje;
  3. organizuoti ir palaikyti finansiškai baltų istorijos ir nematerialiosios kultūros tyrimus ir jų publikacijas kaip baltų paveldo, taip ir kitų šalių mokslinėje ir kultūrinėje aplinkoje;
  4. dabartinės pilietinės bendruomenės vertybes formuoti vadovaujantis priklausymo suvokimu baltų dvasinėms ir dorovingumo vertėms ir istoriniam bendrumui – bendrai baltų kultūrinei ir istorinei erdvei;
  5. valstybinėje švietimo sistemoje kurti suvienytą, į vertybes orientuojančią mokymo dalykų visumą, vadovaujantis baltų tradicinės kultūros etinėmis vertybėmis ir su jomis sutampančiomis europinėmis vertybėmis.

© 2012 – 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.