0

Ką sakė Nostradamas apie 2013 metus?

sausio 8, 2013 Pranašavimas

Norite pažvelgti į ateitį, kokią ją matė pranašas Nostradamas? Siūlome susipažinti su didžiojo orakulo pranašystėmis 2013 metams.

Gyvenimas tęsiasi

Ginčai ir diskusijos dėl Nostradamo pranašysčių nerimsta iki šių dienų.

Vieni žmonės tiki, kad jos būtinai išsipildys, kiti abejoja, manydami, kad tų ar kitų įvykių, neva užšifruotų centurijose, traktuotės labai jau sąlyginės ir tvirtina, kad norint jas galima pritaikyti įvairiems įvykiams. O tie, kurie apskritai neigia Nostradamo pranašystes, greičiausiai baiminasi pesimistinio centurijų turinio – juk jose žmonijai ir atskiroms tautoms numatomos nelaimės ir didelės problemos.

Kas teisus? Absoliučios tiesos niekas nežino, bet kiekvienas žmogus pats gali spręsti, ar tikėti Nostradamo pranašystėmis. O kad galėtumėte pasidaryti vienokias ar kitokias išvadas, siūlome jūsų dėmesiui trumpą ekskursą į istoriją – kai kurių istorinių įvykių atspindį galima aptikti šio pranašo posmuose.

Didysis pranašas istorijoje

Taigi, 9-osios centurijos 49-ajame katrene (ketureilyje) Nostradamas pranašauja Karlo I mirtį. Tai nuspėjama iš paminėtų Belgijos miestų Briuselio ir Gento, o taip pat Antverpeno (tuo metu priklausiusio Nyderlandams), tarp kurių buvo nesutarimų. Be to, antrojoje katreno eilutėje be užuominų kalbama apie Britanijos Senatą, kuris „pageidaus (valdžiusio monarcho) mirties“.

6-osios centurijos 4-asis katrenas yra aiški astrologinė šifruotė, kuri visiškai atitinka įvykius, susijusius su Napoleono įsiveržimu į Rusiją 1812 metais. Nostradamas užsimena apie Jupiterį („Skeptras“) ir Marsą, kurie kartu su Saule susijungė Vėžyje, kas, tiesą sakant, ir įvyko tų metų liepą. Būtent su 1812 metais šis katrenas siejamas todėl, kad jame kalbama apie naują karalių (Liudviką XVIII Burboną), kuris netrukus pakeis valdantį monarchą ir atneš šaliai, sukėlusiai karą, taiką ir ramybę. 1-osios centurijos 25-asis katrenas laikomas Hitlerio gimimo išpranašavimu – šis gimė Mėnulio ciklui einant į pabaigą (1889 metais), o Vokietijoje jis buvo laikomas pusiau dievu. Čia pat pranašas rašo apie tai, kad Mėnulis bus „išniekintas kitais norais“, kas traktuojama kaip Trečiojo reicho ideologijos kryptis ir veikla. O štai keletas katrenų, kuriuose išsakytos pranašystės laikomos dalinai išsipildžiusiomis, o tai kai kuriems specialistams duoda pagrindą suabejoti ir strofų kitų traktuočių teisingumu.

3-osios centurijos 77 -ajame katrene kalbama apie Persijos žlugimą, kuris įvyko 1727 metais, ir jos valdovo paėmimą į nelaisvę. Persija iš tikrųjų žlugo, tačiau Persijos valdovas į nelaisvę nebuvo paimtas. Be to, kelia abejonių ir Avino paminėjimas, kadangi Persiją astrogeografija priskiria Jaučiui. Kai kurie netikslumai aptinkami ir 5-osios centurijos 94-ajame katrene, kuris skirtas Antrojo pasaulinio karo įvykiams. Posme kalbama apie „Didįjį Armėnijos hercogą“, kuris paprastai suprantamas kaip Stalinas, nors šis buvo gruzinas, o taip pat apie Kelno šturmą, kai iš tiesų buvo paimtas Berlynas.
Visiškai nevienodai aiškinamas 10-osios centurijos 72 katrenas, kuriame tvirtinama, kad 1999 metais turėjo įvykti kažkoks Didžiojo Valdovo pasirodymas „iš dangaus“. Jį Nostradamas apibūdina kaip „d’effrayeur“ – išvertus reikštų nei tai „bauginantis“, nei tai „atpirkėjas“. Jokio konkretaus įvykio, susijusio su šiuo katrenu, negalima nurodyti.

Pasaulio ekonomika Pirmajam 2013 metų pusmečiui Nostradamas išpranašavo ekonominę krizę ir JAV gyventojų nepasitenkinimą. Ši krizė toli gražu neapsiribos šios šalies geografinėmis sienomis ir įgis globalinį mastą, kas, beje, ir suprantama, turint galvoje JAV įtaką pasaulio ekonomikai ir kitų šalių politikai. Amerikos krizės padariniai banga nusiris per daugelį šalių. Tarkim, aiškius sunkumus patirs Prancūzija, Didžioji Britanija ir Vokietija. Tuo pačiu metu šie įvykiai sudarys prielaidas tapti lyderiais Tolimųjų Rytų šalims – Kinijai, Japonijai, Indijai ir kt. Be to, Nostradamas pranašauja, kad sustiprės Afrikos žemyno šalių įtaka ekonominei situacijai pasaulyje.
Rusijai prognozės yra itin optimistinės. Rusijos žmonėms, o ir slavams apskritai , Nostradamas pranašauja ekonominį stabilumą ir gerą dinamiką mokslinio ir techninio progreso srityje.
Pasaulio politika Politinės įtakos padidėjimą Nostradamas pranašauja Japonijai ir Kinijai, kas atsilieps, visų pirma, antivakarietiškose nuotaikose. Neramumai apims ir Serbiją. Čia kils patriotinis judėjimas, nukreiptas prieš „vakarų“ įtaką, kuris netgi prives iki valstybinio perversmo. Problemos, bet jau daugiau religinio pobūdžio, gali kilti buvusioje Jugoslavijoje tarp krikščionių ir musulmonų. Italijai kyla šalies vadovo šeimyninio konflikto rizika. Be to, valstybę, o ir visą katalikiškąjį pasaulį sujudins išaiškėję faktai apie nederamą Vatikano tarnautojų elgesį.

Ekologija ir klimatas Viena iš Nostradamo pranašysčių traktuojama kaip nežinomos ligos pakenkimas daugeliui varpinių augalų, ir įvairiose planetos vietose. Reimso rajone (šiaurės rytų Prancūzija) atmosfera pasidarys labai užteršta, dėl ko, anot Nostradamo, dangus palies žemę, tai yra, debesys susikaupusių teršalų bus pakibę taip arti žemės, kad stovintis žmogus vos nelies jų galva. Toskanoje (Lukos rajonas, Italija) gali išsiveržti ugnikalniai, dėl ko vulkaniniai pelenai nusės ant žemės kartu su lietumi („lietus iš kraujo su pienu“). Beje, kaip tvirtina pranašas, tai įvyks prieš šalies vadovo mirtį. Tose vietose kils žmonių neramumai dėl bado ir troškulio, kai vulkanų pelenais bus užteršti vandens telkiniai ir žemė. Dar vienas didelis ugnikalnių išsiveržimas įvyks Azijoje musulmoniškų šalių teritorijoje. Čia irgi dėl vulkaninių pelenų gausos atmosfera patamsės, o miestus „praris gilios prarajos“. Mėginimo likviduoti kataklizmų padarinius bus imtasi Ispanijoje (Nostradamas nurodo – „netoli Erbo“), kur susirinks valstybių vadovai šių, dabar jau globalinių problemų sprendimui. Iš Atlanto vandenyno į Amerikos krantus prasiverš cunamis ir paskandins pajūrio rajonus. Tuo pačiu metu šalies centriniuose regionuose vyks dykumėjimas.

Apibendrinant Nostradamo pranašystes 2013 metams galima pasakyti, kad, sprendžiant iš visko, problemų žmonijai nepavyks išvengti. Tačiau jokių pasaulio pabaigos ar pasaulinių karų pranašysčių, visų mūsų laimei, didysis orakulas kitais metais nenumato. Tad gyvenimas tęsiasi!
Daugiau straipsnių galite rasti balsas.lt

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.