0

Kviečiame mokytis į baltų žynių “KURONO” akademijos2013 m.1 pakopą (atnaujinta)

rugsėjo 10, 2013 Baltų mokyklos, KURONO akademija

Štai jau dveji metai iš eilės, po pirmosios baltų krivūlės Lietuvoje, baltųjų žynių akademija „Kuronas“ ruošia baltiškos pasaulėžiūros mokytojus, žynius ir dvasininkus. Vis daugiau žmonių susidomi baltų dvasiniu paveldu, savo gimtosios kalbos paslaptimis, papročių prasmių gelme ir istorinės atminties svarba.Trečioje baltų krivūlėje Punske pas prūsus, apie 20 KURONO akademijos mokytinių dieną naktį mokėsi ir saugojo, kad neužgestų Amžinoji Ugnis ir atliko dvasinę praktiką prie aukuro.

Vis daugiau žmonių sąmonėja ir suvokia, kad bažnyčios juodinamas mūsų protėvių tikėjimas yra naudingas dėl įvairių priežasčių pačiai bažnyčiai, bet atgimsta ne tik žmonės, o ir tikėjimas, o juodintojai pagaliau tampa patys juodi.

redos-ratasKurono akademijos mokymo kryptis

KURONO akademijoje ruošiami žyniai, galintys būti baltų tikėjimo mokytojais, sveikos gyvensenos skelbėjais, baltų tikybos bendruomenių vadovais ir jų sielovadininkais. Nuo 1995 metų  įkurtoje ir veikusioje iki 1999 metų  “Darnos” mokykloje pradėjusioje baltiškos pasaulėžiūros mokymą, o 2002 metų rudenį atkurtoje žynių, burtonių, žiniuonių, profesijos ruošimo mokykloje – devinarijoje „KURONAS“ (9 mokslų metų akademijoje) tęsiamas žynių ruošimas. Tai baltųjų žynių kelio mokymas pagal baltiškos  mokyklos DARNA pasaulėjautą ir dvasinę praktiką, kūno kultūra vadinama kūnovara, paremtą baltiškos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos pagrindais, Gyvatos varų atvėrimu, verdenių suderinimu, baltiška simbolika, mitologija ir tikėjimu. Žmogaus dorinio mąstymo būdo ir gyvensenos su Dievu ir Gamta, su gyvaisiais ir mirusiaisiais pusiausvyros įsisavinimu.
Amžius ribojamas, priimami tik nuo 18 metų jaunuoliai ir merginos, kurie subrendę morališkai.

Atsidarius www.baltai.lt puslapį, visada spauskite viršuje „Kurono akademija“

kuron.akad.nuoroda1

KVIETIMAS

 Baltųjų žynių mokykla KURONAS kviečia mokytis į 1 pakopą,  įvadinę mokyklėlę DARNA. Studijos mokamos.

Akademijoje yra paruošiamoji baltiškos pasaulėžiūros mokyklėlė „DARNA„, kaip galimas įvadas į žynių akademiją. Mokykloje per vienerius metus supažindinama su baltiško dvasinio paveldo ir žodžių bylų pagrindais, papročiais ir jų prasmėmis, amatais, kurie suartina žmogaus kūrybingumą su dvasinio paveldo simboliais, mitais ir pasakomis.
Jei buvo atliekami darbeliai, dalyvaujama patyrimuose ir apeigose, buvo geras lankomumas ir kitos nurodytos mokymosi sąlygos, dalyvis gali pereiti į antrą Kurono akademijos pakopą.

„Darnos“ mokyklos dvasinė praktika aprėpia-dalyvavimą patyrimuose ir šventėse. Nenorintiems toliau mokytis akademijoje, lankomumas neprivalomas, nėra įskaitų ir egzaminų bei rašto darbų. Neišlankius viso įvado mokymo, pažymėjimas neišduodamas, į tolimesnę pakopą neperkeliamas.

Pilnai išklausius įvadą, dalyvavus kūnovaroje, patyrimuose ir šventėse, suteikiamas „pažymėjimas“, kad klausyti pasakojimai iš mokytojų lūpų ir mokytasi gyvai ir virtualiai. Po metų galimas  įvesdinimas į druwių (baltiško tikėjimo tikinčiųjų ratą) konkretaus miesto žinyčios bendruomenę. Baigus šią mokyklą ir išlaikius tęstą, galimos studijos aukštesnėse KURONO pakopose.

“Darnos“ mokyklos baigimo pažymėjimas (yra papildomų sąlygų) gali užtikrinti jūsų mokymasį „Kurono“ akademijos 2 pakopoje ir baigus 3 metus, suteikiant 1 lygio mokytojo – žynio statusą arba tik kūnovaros mokytojo kvalifikacijos laipsnį.

Ko reikia mokymuisi DARNOS įvadinėje, 9 mėnesių mokyklėlėje.

* PARAŠOTE MOTYVACINĮ LAIŠKĄ, (amžius, užsiėmimas, gyvenimo būdas ir filosofija, kodėl sudomino baltiškos pakraipos mokykla?).
Pasiteiravimui el. paštas kuronas@gmail.com.

* Pradžioje kviečiami pokalbiui visi norintys mokytis. Dėl pokalbio susitarti reikia iš anksto nurodytu registracijos el. paštu. Norintys dalyvauti paskaitose ir patyrimuose bet kuriame mieste, kuriame įkurtos baltųjų žynių žinyčios – mokyklos, praneškite kuronasETAgmail.com paštu, parašysime kur atvykti.

Į Vilniaus „Lizdeikos žinyčią“ užsirašyti pas L. Baltąjį kuronasETAgmail.com paštu įvadinė paskaita bus paskelbta atskirai, tik registruotiems dalyviams.

Į Kauno žinyčią užsirašyti pas Irma tel. 869855865.

Į Marijampolės „Sudūvių žinyčią“ užsirašyti pas Daivą tel. 868261315.

Yra numatytos žinyčios kitose šalyse: Anglijoje, Latvijoje, Prūsijoje. Dėl susisiekimo kreiptis baltai@baltai.lt Norintiems sukurti savo mieste žinyčią ir atidaryti mokyklos skyrių, taip pat rašykite nurodytu paštu.

MOKSLAS KETURIS KARTUS PER MĖNESĮ. MOKSLAS MOKAMAS

P.s. GYVAI DALYVAUJANT, PASKAITŲ VIETOS GALI KEISTIS, APIE PASKAITŲ VIETAS ĮSTOJUSIEMS MOKYTIS PRANEŠIME PAŠTU.

 

 KURONO akademijos mokymo 3 lygiai

Pirmų 3 metų lygis aprėpia tautotyrą, pasaulėžiūrą ir dvasinę praktiką.
Temos aprėpia etnokultūrą, Perkūno žvakių gaminimo, margučių marginimo ir kito amato mokymą, psichologiją, kalbotyrą, kūnovarą, savęs pažinimo, žmogaus atsiradimo ir genetikos paslaptis, žvagždėtyros ir metskaitlio pažinimo pagrindus, sveikos gyvensenos, mitybos ir bioenergetikos pradmenis, baltų pasaulėžiūros apie žmogų, Dievą ir dievus istoriją, teoriją, baltų tautų mitologiją ir t.t.

Privalomas patyrimų, apeigų lankomumas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas „Darnos“ 3 metų pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, galimas   įvesdinimas į bet kurios druwių žinyčios bendruomenę įšventinant.

Suteikiamas mokytojo-žynio teoretiko statusas ir kvalifikacija patvirtinta raštu, įvesdinimas į žynių ratą įšventinant. Galimos studijos sekančioje 3 metų pakopoje.

Antrų 3 metų lygis aprėpia burtininkavimo istoriją, teoriją ir praktiką, žyniavimo, kalendorinių apeigų vedimo, parapsichologijos pagrindus. Ruošiami gilesnio pasišventimo  žmonės, gebantys netradiciniais būdais padėti žmonėms. Privalomas patyrimų, burtininkavimo apeigų lankomumas ir jų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo, suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių- burtonių praktikų luomą.

Trečių 3 metų lygis aprėpia baltų religijos istoriją, reformas, vaikų krikštynų, vestuvių ir laidojimo teoriją ir praktiką, žyniavimo, žmogaus virsmų apeigų vedimo, dvasinės praktikos pagrindus. Privalomas patyrimų, viešų apeigų vedimas, įskaitos ir egzaminai bei rašto darbas. Jei lankomumas yra teigiamas, bet nedalyvauta patyrimuose, mažai įskaitos darbų ir nėra rašto darbo , suteikiamas  pažymėjimas, kad išklausytas atitinkamų metų teorinis kursas, bet negalimas  įšventinimas į žynių- dvasininkų praktikų luomą, negali dalyvauti vaidilų ir krivių rinkime, bet gali dirbti patariamojo balso padėjėjais.

Baigę KURONO devinariją žyniai pakeliami į vaidilos/-ės rangą, kurie, pagal gebėjimus jausti ir bendrauti su dvasiniu pasauliu, išsirenka krivius. Kriviai renkasi Krivių Krivaitį, galinti atstovauti Lietuvos baltų tikėjimą ne tik baltųjų žynių tarpe.

Baltųjų žynių mokyklos KURONAS mokslų metų atidarymas ir uždarymas vyksta įvairiose Lietuvos ypatingose vietose, tradicinėse žynių stovyklose . Norintys dalyvauti, registruojasi laisvanoriškai.

Norintiems tapti mokyklos rėmėjais, rašykite baltaiETAbaltai.lt,

© 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.