0

Čakrų simbolių reikšmės ir garsai

sausio 6, 2011 Alternatyvus mokslas, Dvasinis ugdymas

Kitoks mokymas, ne mokslas ir išvadintas pseudomokslu. Mokslininkai iki šiol neigia, kad yra tiek rytuose, tiek vakaruose žinomi energetiniai centrai, vadinami čakromis. Tačiau šį mokymą tūkstantmečius skelbia tiek Indijos, tiek Tibeto, tiek kiti rytų mokymai. Kas ką laiko kvailiu, ar tai tik nesusikalbėjimas materialisto ir tikinčiojo? Visos dvasinės praktikos negali apsieiti be šių pagrindų. Tai kertinės plytos, be kurių dvasinio mokymo pastatas taptų ne apie žmogų, kaip Dievo kūrinį, bet kaip mėsos gabalą su jame randamais fiziniais organais. Ar galėjo baltai žinoti šį mokymą, kol kas neaišku, kadangi daug kas prarasta. Bet pačių mokslininkų paliudytas lietuvių kalbos panašumas ir artumas sanskritui leidžia spėti, kad energetinių centrų žinojimas liaudyje galėjo būti išlikęs kitais pavadinimais ir suvokiniais. Pradžioje pateiksiu trumpai apie čakras, kas tai yra, kur yra ir su kuo susieta. Sekančiuose rašiniuose pateiksiu platesnius kiekvienos čakros aprašymus.

Čakra (skr. चक्रं, cakraṃ ‘ratas, apskritimas’), hinduizmo dvasinėse praktikose – bioenerginis centras, parapsichologinis objektas. Energinę čakrų sistemą pagal įvairius bioenerginius mokymus sudaro nuo kelių iki keliolikos ir net kelių šimtų čakrų. Kai kuriose bioenerginių žinių sistemose čakros tapatinamos su akupunktūros taškais. Mokymai apie čakrų sistemas glaudžiai susiję su dvasiniais mokymais apie energinius kūnus (koša), auras, praną, či ir kitais parapsichologiniais mokymais bei religinėmis sistemomis. Apskritai čakros kaip energiniai centrai minimos jau senoviniuose šaltiniuose: vedose, upanišadose, puranuose, tantrose.

http://naras.puslapiai.lt/SubtleSystemChartWeb.jpgMokslinių pažiūrų sistemos čakras (kartu su daugeliu kitų bioenerginių, alternatyviosios medicinos ir parapsichologijos objektų) laiko pseudomoksliniais. Mokslo požiūriu nėra įrodymų, kad čakros egzistuoja, kaip ir pačio Dievo idėja mokslui yra daugiau filosofinė.

Čakros transformuoja ir paskirsto pro jas srūvančią gyvybinę energiją praną. Nors čakros susijusios su atitinkama kūno dalimi ar organu (pvz., širdimi, gerkle, saulės rezginiu), tačiau tiesioginės sąsajos tarp fizinio kūno ir čakrų nėra ir jos priskiriamos „viršfizinei“ tikrovei. Bendrai imant, čakros gali būti laikomos bioenerginiais sąmonės centrais (čaitanja/chaitanya).

revised-chakra-chart

Plačiausiai paplitusi čakrų sistema, kurią sudaro 7 čakros ir 3 pagrindiniai energijos kanalai. Ji kildinama iš kundalini-jogos ir buvo išplėtota budistinės tantros mokymuose.

Trumpas čakrų aprašymas

MULADHARA – PAGRINDINĖ ČAKRA

Muladhara, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „šaknis“ arba „pagrindas“. Ši čakra yra stuburgalio (uodegikaulio) srityje. Muladhara sieja žmogų su materialiuoju pasauliu ir yra kitų čakrų veiklos pagrindas. Joje slypi visa žmogaus potencija. Ji teikia pasitikėjimą, stabilumą, palaiko pagrindinius gyvenimo instinktus – poreikį dirbtui, apsirūpintą maistu, būstu, šeima. Ji įkūnija kovą už išgyvenimą ir išlikimą. Tai visų instinktų šaltinis.

Subalansuotai veikiant šiai čakrai žmogus jaučiasi stabilus, patenkintas savimi, jaučia vidinę jėgą. Tampa veržlus ir gali ištverti kritines  situacijas. Žmogus priima sprendimus ir juos įgyvendina nejausdamas ypatingo krūvio; jis energingas, aktyvus, pagaulus, mąsto apie aukštus dalykus, bet „kojomis tvirtai stovi ant žemės“.

Sutrikimai pagrindinėje Muladhara čakroje pasireiškia tuo, kad žmogaus mintys, interesai sukoncentruojami tik fiziniams poreikiams, kaip valgis, gėrimas, seksas, pinigai. Žmogus jaučia poreikį patenkinti savo norus,  nė nemąstydamas apie poelgių padarinius. Šios čakros veikimo trukdžiai dažniausiai sukelia baimes, silpnumą, godumą, pyktį, paklydimus.

Čakrai atsiveriant atsiskleidžia įgimti talentai, žmogus stabilizuojasi, atranda galimybių geriau pažinti ir plėtoti savo stipriąsias puses.  Muladhara susijusi su šiais kūno organais: skeletu, dantimis, nagais, tiesiąja žarna, antinksčiais, prostata. Jų ligos tikėtina bus susijusios su šios čakros disbalansu. Čakros energijos spalva yra raudona.

SVADHISTHANA (SVADHISTANA) – SEKSUALINĖ ČAKRA

Svadhisthana, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „AŠ buveinė“. Ji išsidėsčiusi dubens srityje ties bamba. Ji yra emocijų, seksualinių energijų ir kūrybinių gebėjimų  centras. Svadhisthana lemia teisingą seksualinio patrauklumo suvokimą, lytinių partnerių pasirinkimą, seksualinių emocijų ir asociacijų gausą.

Šiai čakrai veikiant harmoningai, žmogus suvokia savo vidinę jėgą ir yra atviras jausmams. Žmogus nesileidžia valdomas, savo individualybės neaukoja dėl priimtinesnio visuomenės vertinimo. Jis sveikai, logiškai vertina seksą, nevengia nuotykių, naujų potyrių. Žmogus jaučia geismą, kuris yra gyvenimo ir laimės stimulas. Kai čakra stabili, žmogus maloniai bendrauja, išreiškia ir jaučia nuoširdžius jausmus kitiems. Jis jaučiasi nepriklausomas, bet tuo pačiu gerbią kito laisvę ir pasirinkimą, supranta artimųjų žmonių jausmus ir save vertina kaip visuomenės dalį. Čakrai harmoningai veikiant nesergama lyties organų ligomis, alergijomis, artritais, žmogus neturi problemų dėl inkstų veiklos, visų kūno skysčių balanso ir sveikatos.

Šios čakros nestabilumo būklė gali rimtai susilpninti žmogų kovojant už  savirealizavimą. Taip nutikus pasireiškia gyvenimo džiaugsmo nebuvimas, nuovargis, nerimas ir nepasitenkinimas, o tai gali sukelti psichikos nestabilumą ar fizinę agresiją. Galimi iškrypimai, nevaisingumas.

Su Svadhisthana susijusios finansinės problemos. Jeigu čakra pažeista, žmogus gali būti išlaidus bei gali neturėti pinigų.

Svadhisthana susijusi su šiais kūno organais: dubeniu, limfos sistema, inkstais, tulžies pūsle, kiaušintakiais, prostata, sėklide, kiaušide, lyties organais ir visais organizme esančiais skysčiais: krauju, limfa, maisto virškinimo sultimis. Energijos spalva – oranžinė.

MANIPURA – SAULĖS REZGINIO ČAKRA

128

Manipura, verčiant iš sanskrito kalbos, reiškia „deimantinė vieta“. Čakra išsidėsčiusi saulės rezginio zonoje, tarp krūtinkaulio ir bambos. Ši čakra išreiškia žmogaus ego. Ji atsakinga už asmenybės vystymąsi ir emocijų išraišką pasauliui, vadovauja norui pasiekti pripažinimą ir vietą visuomenėje.

Harmoningai veikiant Manipura čakrai vystosi gebėjimas vertinti gyvenimą, turėti nepriklausomą asmeninę nuomonę, įsisavinti žinias bei patirtį, kurios kuria asmenybę. Šios čakros esmė ta, kad ji teikia galimybę panaudojant talentus ir gabumus atlikti savo gyvenimo misiją ir nueiti asmeninį likimo kelią materialiajame pasaulyje įgyvendinant savo siekius. Per ją aukštesniųjų čakrų dvasinė jėga integruojama į mūsų pasaulį. Harmoninga šios čakros veikla sukuria ramybės ir vidinės harmonijos pojūtį.

Neharmoninga čakros pusiausvyra gali pasireikšti siekiu manipuliuoti kitais žmonėmis, piktnaudžiauti. Žmogus jaus poreikį sutelkti savo rankose valdžią, pirmauti, tampa ambicingu,maksimalistu kupinu puikybės. Pyktį gyvenimui ir skriaudą žmogus slepia, apsimesdamas, kad „viskas yra gerai“. Užgniaužti jausmai įneša sumaišties, sunku atsipalaiduoti ir žmogus kenčia nuo depresijos ir pykčio.

Nesprendžiant su šia čakra susijusių vidinių problemų ištinka skrandžio ir žarnyno augliai, kepenų, tulžies, blužnies ir kitos ligos.

Manipura susijusi su: kvėpavimo sistema bei diafragma, virškinimo sistema, skrandžiu, kepenimis, blužnimi, kasa, tulžies pūsle, plonuoju žarnynu, vegetatyvine nervų sistema.

Energijos spalva – geltona.

IV. ANAHATA – ŠIRDIES ČAKRA

http://www.thebeegoddess.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/anahatasharada.jpgAnahata, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „amžinai skambantis būgnas“. Ji išsidėsčiusi lygiagrečiai su širdimi krūtinės centre ir jungia 3 žemutines – materialiąsias – su 3 viršutinėmis – dvasinėmis čakromis. Būdama visų čakrų centras ji yra meilės, atjautos, globos ir ištikimybės lizdas. Jos veikla leidžia prisiderinti prie kito žmogaus, jį pajusti, prisiliesti dvasia ir jam leisti tai daryti emociniu, dvasiniu ir fiziniu lygmeniu. Tik širdies čakra lemia tai, kad mylime ir veržiamės prie meilės. Ji vadovauja mūsų gebėjimams duoti ir priimti meilę. Ji moko atiduoti save kitiems, atleisti, pateisinti ir pagailėti. Nusivylimą, pyktį galime neutralizuoti tik meile. Meilėje slypi ir gydomosios galios. Sirgdami siųskite savo meilę į sergantį organą – gijimas pagreitės.

Bendraujant su žmogumi, kurio Anahata plati, stabili, pasijuntama laisvai ir lengvai atveriama širdis. Pagalba kitam neglosto jo ego (savimeilės) ir „neiščiulpia“ energijos.  Jo geranoriškumu nevalia naudotis piktam. Tokiu žmogumi lengva pasitikėti, nes jauti jo supratingumą, ir jis kuria harmoniją visur, kur tik pasirodo.

Kai ši čakra nestabili, žmogus jaučia baimę būti paliktas, prarasti meilę, arba paskęsta svetimose problemose, kurios trukdo jam gyventi, nes jis kenčia už kitus. Kitų paramą, pagalbą jis laiko savo silpnumo pripažinimu, todėl jo meilė nebūna tobula. Kai širdies čakra nedarni, žmogus myli tik todėl, kad patirtų kitų palankumą, prieraišumą.

Jeigu ši čakra neišvystyta, galima širdies ir krūtinės ląstos hipertrofija, leukemija, kraujo ligos, imuninės sistemos sutrikimai.

Anahata susijusi su šiais kūno organais: širdimi, kraujotaka, plaučiais, imunine sistema, oda, rankų riešais, užkrūčio liauka.

Energijos spalva – žalia.

VISHUDDHA (VIŠUDHA) – KAKLO ČAKRA

Vishuddha, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „apsivalymas“. Čakra išsidėsčiusi sprando srityje šiek tiek aukščiau kaklo duobutės. Ji lemia bendravimą ir žmogaus asmenybės ryškumą. Vishuddha sujungia mintis ir jų raišką, yra įkvėpimo židinys. Per šią čakrą priimame savo vidinį balsą, realizuojame norus ir idėjas. Kai ji atvira ir subalansuota, žmogus tampa pasitikintis savimi ir siekia saviraiškos. Kaklo čakra stimuliuoja atsakomybės jausmą – žmogus jaučia atsakomybę už save, už saviugdą ir asmeninį gyvenimą. Jis supranta, kad jo veiksmai, ketinimai ir mintys daro įtaką pasaulio visumai.

Harmonizavimas kaklo čakros, jos atvėrimas ir stabilizavimas pagerina ryšį su fiziniu kūnu, padeda žmogui jį „girdėti“. Kai kaklo čakra atvira, žmogus jaučiasi laisvas, savarankiškas ir nepriklausomas, ryžtingas. Jausmai, protas ir mintys tampa vieningi. Kaklo čakra kuria gebėjimą suprasti savo minčių jėgą ir kitų kalbos prasmę. Vishuddha  kuria giluminį suvokimą, kaip sukurtas pasaulis, ir suteikia pilnumos pojūtį, pasitenkinimo ir pasitikėjimo tuo, kas vyksta Visatoje.

Jeigu kaklo čakra nėra harmoninga, žmonėms tampa sunku save išreikšti, atsiranda asmenybės ir kūno sąsajos problemų. Dalis žmonių nenori kalbėti apie savo vidinius dalykus, jiems labai sunku rasti tam aiškių ir suprantamų žodžių. Kitiems atsiradusi baimė trukdo  išreikšti tikrąsias mintis, žlugdo ir taip silpną savęs vertinimą.

Būdingos ligos esant nesubalansuotai čakros veiklai: struma, skydliaukės, gerklų ir viršutinių bronchų sutrikimai, gerklės vėžys.
Vishuddha susijusi su: kaklu, sprandu, klausa, balso stygomis ir kalbos padargais, skydliauke, žandikauliais, plaučių viršutine dalimi, nervais, raumenimis ir rankomis.
Energijos spalva – žydra.

ADŽNA – TREČIOJI AKIS

Adžna, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „vadovavimo centras“. Ji atsakinga už sąmoningą suvokimą, vadovauja protiniams sugebėjimams, atminčiai, valiai ir žinioms. Būtent ši čakra leidžia žmogui prisijungti prie pasąmonės ir intuicijos, suteikia gebėjimą suprasti Visatą ir priimti neverbalinius pranešimus. Adžna ypač svarbi kūrybiniam darbui – ji  turi įtakos įkvėpimui. Čakros atvėrimas padeda pakilti virš materialaus pasaulio. Fiziniu lygiu ši čakra yra vadovavimo centrinei nervų sistemai centras. Dvasiniu ji lemia ekstrasensorinį (viršjausminį suvokimą). Kuo geriau subalansuota čakra, tuo laisviau ir plačiau mūsų jutimo organai „pajunta“įvykius, kurie fiziniam kūnui yra nematomi. Per šią čakrą sustiprinama minties ir žodžio galia.

Esant atvirai čakrai, žmogus sugeba atpažinti, kada jį valdo emocijos ir mintys, visuomenės normos ir įpročiai. Jis gali pajusti savo tikrąjį pašaukimą, tai, kuo jis iš tiesų tiki, suvokti Visatos įstatymus, pagal kuriuos egzistuoja mūsų pasaulis. Šios čakros darnios veiklos būklė išreiškiama aukštais intelektualiniais, protiniais ir filosofiniais gebėjimais, minčių tikslumu, aukštu moralumu, taip pat gebėjimu lengvai kurti ryšius su žmonėmis. Viena objektyviausių čakros stabilumo charakteristikų – įvairūs intuityvių gebėjimų pasireiškimai.

Kai Adžna veikia neharmoningai, žmogus gyvenimą suvokia kaip materialių norų, kūno poreikių ir emocijų visumą. Ši būklė veda į subjektyvų pasaulio suvokimą – visa, kas neatitinka paties susidaryto modelio, skelbiama, jog yra beprasmiška. Visa, kas susiję su dvasingumu ar nesuprantama gali būti atmetama kaip „nelogiška, nemoksliška“.

Adžna susijusi su šiais mūsų kūno organais: centrine nervų sistema, veidu, akimis, ausimis, nosimi, mažuoju smegenų pusrutuliu, centrine nervų sistema, hipofize.
Energijos spalva – mėlyna.

SAHASRARA – KARŪNINĖ ČAKRA

Sahasrara, išvertus iš sanskrito kalbos, reiškia „lotoso žiedas“. Karūninė čakra – tai žmogaus tobulumo centras. Ji išsidėsčiusi viršugalvyje ir yra beribis žinių lobynas, o jos vystymosi laikas begalinis. Ji simbolizuoja išsilavinimą ir ryšį su aukščiausiais dvasinės sąmonės lygiais.

Atsiskleidus šiai žmogaus čakrai, sąmonė tampa visiškai rami, jis save suvokia kaip Esmės dalį. Kuo labiau tobulinama karūninė čakra, tuo dažniau bus patiriamos akimirkos, kurios galų gale pavirsta į nuolatinį pusiausvyros ir harmonijos su savimi ir su visa Visata pojūtį. Harmoningas žmogus gyvena ne pagal visuomenės, o pagal Visatos dėsnius. Jis gauna Visatos atsakymus per savo dvasią, kuri yra visumos dalis. Žmogus turi viską, kas yra Visatos lobynuose, ir jaučia ne tiek poreikį „daryti“, kiek poreikį „būti“. Žmogaus baimės, pykčio ir nepasitenkinimo emocijas suvokia kaip papildomą instrumentą supratimui ugdyti. Jis moka „nugrimzti“ savyje, giliai analizuoti ir atsikratyti tų emocijų šaltinių.

Jeigu karūninė čakra neišvystyta, žmogui atrodo, jog jis egzistuoja pats sau, neturėdamas ryšio su Būtim ir Visata. Jis negali kovoti ar pabėgti nuo baimių ir prieštaravimų. Žmogus bijo mirties, nesugeba atskleisti savo sugebėjimų, nesijaučia laimingas. Žmogus gali jaustis neturįs gyvenimo pašaukimo, pyktas. Jam trūksta noro „paragauti“ gyvenimo pilnatvę, pajusti pasitikėjimo savimi ir pasauliu.

Manoma, kad šios čakros ligos tik pradeda plisti žemėje. Šioms ligoms bandoma priskirti AIDS, Alzhaimerio ir kitos ligos.

Sahasrara susijusi su: galvos smegenimis.

Energijos spalva – violetinė.

Kai Kundalini pažadinama, ji pradeda valyti ir apšviečia šias čakras. Tokiu būdu kasdieniniame gyvenime pradedamos pastebėti čakrų savybės – geriau išlaikome balansą ir jungtį.

Schemoje energetiniai centrai (čakros) pavaizduoti kaip skirtingų spalvų apskritimai, išsidėstę ties nugara.

Energetinių centrų įsisąmoninimas mums suteikia nuostabiai realų savęs suvokimą. Mes “negalvojame”, kad turime tą ar kitą problemą, tiesiog galime jausti tos problemos šaltinį savo pirštais. Esame kupini gebėjimo racionalizuoti savo patirtį, kontroliuoti proto jėgos sukeliamus veiksmus. Vibracijų suvokimas, kurį Jogai patiria meditacijos metodu, padeda nustatyti savo realią vidinę situaciją. Trumpai tariant, pradedame pažinti save.

chakras on handNuostabu tai, kad problemos, kurias turime, fizinės ar protinės, emocinės ar dvasinės, gali būti susijusios su pažeidimais, vadinamais “blokais”, energetiniuose centruose. Paveikslėlyje matyti, kad spalvos, pavaizduotos ant rankų, atitinka čakrų spalvas. Pavyzdžiui, nykštys yra geltonas ir atitinka spalvą antrojo energetinio centro, esančio žaliojo apskritimo apačioje, kaip pavaizduota subtiliosios sistemos schemoje.

Be to, galime šiuos centrus ne tik apvalyti arba išvalyti, bet taip pat galime juos gydyti.

Kundalini

Kundalini vaizduojama kaip spiralė tarp raudono ir geltono energetinių centrų, nurodančių jos galimą vietą. Ji snaudžia kiekviename žmoguje tol, kol būna pažadinta, tuomet ji keliauja per tuos centrus, atverdama momenėlį, esantį mūsų viršugalvyje. Įdomu tai, kad žodis “momenėlis” reiškia “fontanėlį”. Kai taip nutinka, žmogus gauna Savirealizaciją.

Pagal tantra.blog.siol.net,wikipedia.org, simboliai.lt,onlinemeditation.or,oocities.com

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.