0

Kokiais simboliais lietuviai gynė savo Laisvę sausio 13

sausio 13, 2017 Istorija, Kurkime Lietuvą, Paveldas

L. Baltasis\\

Sausio 13 dienos minėjimas tarsi patvirtintų skaičiaus 13 magišką nelaimės ženklą. Tačiau ar tikrai mes taip suprantame atminimą už žuvusius ir kovojusius už Lietuvos laisvę? Štai jau antri metai dauginami ženklai ir ženkliukai už pagarbą kovotojams dėl mūsų laisvės, taip kviečiami žmonės parodyti atminimą, įsisegant šios akcijos ženkliuką – NEUŽMIRŠTUOLĖS žiedą. Nenusistatant prieš nuostabią gėlytę neužmirštuolę, panagrinėkime simbolių reikšmes ir istorijas iš kur kas kilo. Gal Sausio tryliktosios įvykiai praskleis dar vieną nematytą puslapio vietą ir mes geriau galėsime išreikšti tautos santalką tautiškais simboliais.

sausio 13 atminimui

Įdomu pažymėti, kad pradžioje Sausyje žuvo 13 gynėjų, tik paskui ligoninėje mirė ir keturioliktas. Ar susimąstėme, kad auka už laisvę buvo „simbolinė“, jei lyginti Ukrainos masteliais. Ne dėl to, kad manytume, štai didesnis mirčių skaičius yra vertingesnis ir laisvės kaina turi būti kruvinesnė, bet simbolio prasme.

Kas tas tryliktas skaičius? Astrologijoje pas keltus yra trylika ženklų vietoj dvylikos. Tryliktą ženklą laikė laimės ženklu. Kodėl trylika tapo blogu ženklu?

Trumpai panagrinėkim kodėl? Astrologijoje tryliktu vadinamas Gyvatnešis, kuris įsiterpęs tarp Skorpiono ir Šaulio ženklo turėtų būti dešimtas, o ne tryliktas. Gyvatnešis yra senovės graikų žvaigždynas. Gyvatės nešėjas yra vienas iš originalių Ptolemėjaus žvaigždynų, pasirodžiusių Al Magest’o žvaigždžių kataloge (130 – 170 m.e.m.). Klasikiniais laikais Gyvatnešis geriau buvo žinomas kaip Eskulapas (lotyniškai Aesculapius), medicinos dievas. Jis išmoko meno iš Chirono, kentauro. Danguje, kitoje Gyvatnešio pusėje, yra dvi dalys gyvatės, kurią jis laiko, Serpens Caput, gyvatės galva, ir Serpens Cauda, gyvatės uodega. Iki šių dienų susuktas gyvatės kūnas yra medikų profesijos ženklas. (Tačiau pats gyvatės ženklas nėra tikrojo Saulės Zodiako, bet planetinio Zodiako dalis.) Gyvatnešis iš gyvatės sužinojo gyvenimo eleksyro paslaptį.

Gyvatnešis visada rodomas kojomis besiremiantis į Scorpius, Skorpioną (žr.aukščiau). Graikų žvaigždžių moksle žemės deivė Gaja, lietuvių Žemyna, pasiunčia Skorpioną nužudyti Orioną, Medžiotoją, kuris grasino sumedžioti visus Žemės gyvūnus. Skorpionas įgelia Orionui, kuris būtų miręs, jeigu nebūtų įsikišęs Eskulapas (Ophiuchus). Eskulapas Orionui duoda gurkšnelį dieviško eleksyro ir jam grąžina sveikatą. Kitaip tariant Gyvatė yra sveikatos ir atgijimo simbolis, pas baltus ypač ryškus laidosenoje, naudojus mirusiam gyvatės pavidalo amuletus -„papuošalus“, kurie ryškiai siejami su atgimimu ir sielos nemarumu bei Gyvatos gajumu. Net graikų žemės deivė Gaja artima lietuviškam žodžiui gajus.
Gyvatnešio kojos tarsi Nemarumo visatoje vartai, kurie pradaro dvylikos dangaus žvaigždynų uždarą ratą. O štai rytų mokymuose uždaras Samsaros ratas (skr. संसार = saṃsāra – keliavimas, reinkarnavimas, žemiškų atgimimų ratas) – ši sąvoka, vartojama skirtingose rytietiškose žinojimo tradicijose, yra gimimų ir mirčių ratas. Rato centre taip pat matome gyvatę, kuri išreiškia pasibjaurėjimą, baimę. Gyvatė išreiškia vėl atgimimą naujame rate. taigi Gyvatės ženklas, beje, kaip ir pas egiptiečius, išreiškia žemiškąją išmintį ir atgimimą.

http://tibetas.lt/wp-content/uploads/2014/02/samsara2.jpg

Kaip matome, trylika išreiškia ne uždarą, o atvirą Gyvenimo ratą, kaip ir baltiški papuošalai, kurie nesiejami su mirtim ar velniu, pagal krikščionišką gyvatės gundytojos ideologiją. Trylika nelaimingu skaičiumi tapo krikščioniškoje ideologijoje, kaip ir šviesos Dievai tapo Velniais, pavyzdžiui Liuciferiu – šviesą nešantis. kaip tada gyveno DOROJE žmonės, jei jau jie tokie netikėliai?

Baltiškos savimonės žmonės suvokia lietuvišką žodį GYVYBĖ ir žino, kad jos kilmė tiesiogiai susieta su Gyvate. Mūsų GYVATOS savybė yra GYVYBĖ, o jos raiškos būdas yra GYVENIMAS. Todėl žalčio simboliai ir patys žalčiai iki šiol Lietuvoje laikomi šventais. Senovėje sakydavo, kad nevalia kenkti gyvatei, nes ji yra mūsų protėvis.
Sausio tryliktosios įvykiai nutraukė jaunų žmonių GYVYBES vardan kitų Gyvybių gyvenimo laisvės. Todėl baltiškos ir lietuviškos savimonės piliečiams siūlytume rinktis baltišką žalčiuką, kuris ir reiškia GYVATĄ, dėl kurios laisvės mes pasiruošę ją ginti. Tai labiausiai mūsų tautos supratimą atitinkantis simbolis, pagerbiant savo tautiečių Gyvybės praradimą dėl visų mūsų laisvės. Įkeliame papuošalų pavyzdžius, tinkamus šiai dienai pažymėti.

O ką siūlo akcijos „Neužmirštuolė“ rengėjai

Pagal skelbtą lietuvosdiena.lrytas.lt straipsnį „Neužmirštuolė atlape: vieni džiaugiasi, kiti keikia masonus“

„Prieš 25 metus Laisvės gynėjų vienybė ir begalinis tikėjimas pergale pavirto jėga, prieš kurią atsitraukė tankai. Didžiuokimės savo didvyriais ir vėl įsisekime neužmirštuolės žiedą – mūsų atminties simbolį“, – antradienį sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Tuo tarpu signataras Zigmas Vaišvila ir jo bendraminčiai niršta: neužmirštuolė esą yra masonų, tradiciškai laikomų slapta krikščionybės ir tautiškumo griovėjų organizacija, simbolis.

Panašią tradiciją turi Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos gyventojai. Lapkričio 11-ąją jie į atlapą įsisega raudonos aguonos žiedą. Ši tradicija atsirado po Pirmojo pasaulinio karo – pagerbiami žmonės, kurie žuvo atlikdami pareigą tėvynei.

simboliai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Z.Vaišvila teigė, kad neužmirš Sausio 13-osios nakties ir be dirbtinių simbolių.

„Man nepatinka tai, kad neužmirštuolės brukamos kaip nesąmoningiems piliečiams. Ne tik su šiuo ženkliuku, bet ir daugybė kitų veiksmų rodo, kad norime ištrinti mūsų visą istorinę praeitį. Ją vienija mūsų simboliai, o ne svetimi. Sąjūdis prasidėjo nuo Gediminaičių stulpų. Jei būtume Sąjūdį pradėję su kažkokia neužmirštuole, tai būtų pasukioję prie smilkinio su pirštu, ir tiek.

Žmonės ramūs ir paprastai jie sutrinka ir prisisega, nes jiems nepatogu atsisakyti. Šiemet jau pradėta prekiauti tuo simboliu ir tai viską pasako. Jei kas nors pasakys, kad mes taip remiame Lietuvos kariuomenę, aš priminsiu, kad tai yra Vokietijos didžiosios masonų ložės simbolis, kurį naudojo Hitleris vermachtui ginkluoti. Ar mums reikia tokių paralelių?

Gegužės 9-osios Rusijos Pergalės diena taip pat minima su tuo simboliu. Kodėl reikia pakeisti Lietuvos simbolius? Neužmirštuolė labai graži gėlytė, tačiau viskam yra savo vieta ir ji niekada nepakeis mūsų tautos simbolių. Neužmirškime darbais, o ne vieną kartą per metus prisisegę svetimą simbolį“, – Seimo koridoriuje piktinosi Z.Vaišvila.“

O Lukiškių aikštėje masonų „neužmirštuoles “ uoliai „sodino“ politikai ir dar neprabudę tautiečiai.

Juliaus Kalinsko foto. Kubilius "sodina" neužmirštuolę

Juliaus Kalinsko foto. Kubilius „sodina“ neužmirštuolę

34

Juliaus Kalinsko foto.

19.32

AR VALDŽIOS ATSTOVAI NEŽINO AR NENORI ŽINOTI KIENO SIMBOLIS YRA NEUŽMIRŠTUOLĖ?

Dar praeitais metais internete buvo galima rasti kitą nuomonę:  „Neužmirštuolės žiedas yra plačiai žinomas masonų simbolis. Pradžioje tai buvo „Zur Sonne“ Didžiosios ložės simbolis 1926 m. Bremeno suvažiavimo metu patvirtintas. Ji naudojo visoje Vokietijoje ir jis vėliau buvo padarytas Wermacht ginklavimui aukų rinkimo simboliu 1938 m ir „Žiemos pagalbos“ kampanijoje. Tuomet masonai kažko nepasidalino su Wermachto ir NASDAP vadovybe,  jo atsisakė bet po karo Visos Vokietijos Didžiųjų Ložių Suvažiavime jis buvo sugrąžintas ir dabar naudojamas ne tik Vokietijos bet ir viso pasaulio masonų. Jis reiškia pagarbą visiems, kas žuvo dėl masonų idėjų ir žinomas visame pasaulyje.“

Cufflinks MK 040

Portalo lrytas.lt kalbinti istorikai teigė, jog tikrosios masonų sąsajos su neužmirštuole visiškai netiesioginės. Apskritai baimintis šios legendomis apipintos, bet iš esmės švietėjiškos organizacijos tikrai neverta.
„Vien masonų paminėjimas priverčia pastatyti ausis ir atrodo, kad čia yra sąlytis su didžiąją pasaulio paslaptimi. Jaunystėje ir aš domėjausi masonais, ieškojau literatūros. Dabar visa tai tik šypseną kelia“, – sakė istorikas Egidijus Aleksandravičius.
Jo manymu, faktas, kad dalį mūsų visuomenės dar baugina masonai rodo nepakankamą socialinę brandą. Menkas išsilavinimas, dvasinė plokštuma yra palanki terpė sąmokslo teorijoms tarpti.

Neužmirštuolė pasirodė atsitiktinai

Pagaliau ir neužmirštuolė tik atsitiktinai atsiranda mitais apipintos masonų istorijos raizgynėje. „Masonų judėjimas buvo išplėtotas tarpukario Vokietijoje. Atėjus į valdžią Adolfui Hitleriui, masonai buvo persekiojami, nes jie skleidė humanistines idėjas, visiškai priešingas nacių rasizmui. Kad organizacijos nariai atpažintų vienas kitą, vienas kito neužmirštų, pradėjo naudoti neužmirštuolės ženklą. Bet jis neturi sąsajų su masonų pasaulėžiūra, tradicine simbolika. Juo labiau su masonų judėjjimu Lietuvoje“, – aiškino masonų simbolikos tyrinėtojas ir Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus tyrinėtojas Žygintas Būčys.

Lietuvos spaudos ir bibliotekų istorijos žinovas Arvydas Pacevičius teigė užtikęs, kad, be tradicinės emblemos, skriestuvo ir liniuotės, masonai kaip simbolį naudojo ir akacijos šakelę.

Freimaurer Ring

„Masonų – laisvųjų mūrininkų – ložės susikūrė XVIII a. Jungtinėje Karalystėje. Lietuvoje laisvieji mūrininkai atsirado gana greitai, XVII amžiaus pabaigoje ir XIX amžiaus pradžioje. Jie susitelkė Vilniaus universitete.

„Atradus slaptų sąrašų paaiškėjo, kad beveik kas antras Vilniaus universiteto profesorius buvo masonas“, – sakė A.Pacevičius“, rašo lrytas.lt.

Bažnyčia priekaištavo, kad masonų garbinama Aukščiausioji Esybė yra ne kas kitas, o nelabasis. Su masonais trumpai koketavo Vladimiro Lenino bolševikai – manoma, kad vienas bolševikų saugumo tarnybos, ČK, vadovų Glebas Bokijus buvo masonas, jis ieškojo Šambalos šalies Tibete. Vėliau Josifas Stalinas masoneriją pasmerkė kaip nesuderinamą su revoliuciniu judėjimu. Dar didesnę pabaisą iš masonų padarė nacių ideologas Alfredas Rosenbergas, sukūręs žydų ir masonų sąmokslo teoriją, tapusią vienu holokausto pateisinimų.

Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys atkreipė dėmesį, jog Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, braižydami būsimosios Lietuvos kontūrus, aktyviai veikė masonų ložei priklausę lietuvių šviesuomenės veikėjai: Mykolas Romeris, Felicija Bortkevičienė, Augustinas Janulaitis, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Jonas Vileišis. Pastarieji trys – Nepriklausomybės Akto signatarai.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais Lietuvoje buvo atkurtos sovietmečiu uždraustos masonų ložės. Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžiosios Ložės narys yra žinomas verslininkai Šarūnas Davainis.

Atsivėrė visuomenei

Ž.Būčys pažymėjo, jog neigiamą, baimingą masonų įvaizdį lėmė ir jų slaptos apeigos, alegorijų kupini nesuvokiami tekstai. Nors nuo 1924-ųjų masonai veikia viešumoje, atsisako įmantrių, slaptų apeigų. Iš esmės labdaringas ir švietėjiškas judėjimas tebekelia pagarbą keliantį siaubą, jis vis dar apgaubtas prietarais.

Masonai pabrėžia

„… žmogaus asmenybės pirmenybę kitų vertybių atžvilgiu. Žmogus suvokiamas kaip visatos centras. Tokia pasaulėžiūra nepriimtina tiems, kurie aukštesne vertybe laiko tautą, rasę, religiją, valstybę. Valstybė dar dažnai iškeliama aukščiau už žmogų, galbūt todėl dalis lietuvių tiki sąmokslo teorijomis apie masonų visagalybę ir piktus kėslus“, – aiškino Ž.Būčys. Neužmirštuolė žydėjo ir europarlamentaro Vytauto Landsbergio švarko atlape.

Tiems kurie aukštesne vertybe laiko tautą, rasę, religiją, valstybę ir nori prisiminti tautiečius, o ne žuvusius už masonų idėjas

Neturintiems žalvarinių baltiškų papuošalų galime pasiūlyti atsispausdinti popierinį.  Norintys išreikšti vienybę gyvųjų ir mirusiųjų atminimui ir Lietuvos LAISVĖS vardan siūlome popierinį žalčiuką prisisegti atlape Sausio 13 dienos minėjime. Šis simbolis tinka atminti visus žuvusius ir ne Lietuvoje. Baltų pasaulėžiūra visada pabrėždavo Gyvenimo su visais pusiausvyrą. Tokius ir simbolius nešiojo mūsų protėviai.

baltiskas-zalciukas-atminimuibaltiskas-zalciukas-mazas

Kaip matome iš ideologijos pavyzdžių, masonams nepriimtina viskas, kas daro stiprią tautą, o ne vieną individą, kuri turi savo pasaulėžiūrą, suvokia savo rasę, turi ir gina savo valstybę ir tikėjimą. Liaudies išmintis sako „Žmogus žmogui nelygu“. Paskaičius daugiau tokių patarlių, beveik iš tūkstančio pavyzdžių  Lietuvių liaudies patarlių apie žmogų  matome, kas liaudis žmogų pažino įvairų ir tuo labiau netobulą, nors ir Dievo kūrinį. Jį laikė tobulėjančiu, bet ne idealiu ar esančiu virš Gamtos ar Dievo. Štai keliolika jų bendram suvokimui:

žvėrys ieško kur giliau, žmogus kur geriau
žuvis genda nuo galvos, žmogus nuo jaunimo
žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso
žmonės žiūri į drabužius, o Dievas žiūri į širdį žmogaus
žmogus, neklausąs Dievo, žūsta, kaip vaikas be tėvo
žmogus, kaip pavalgęs, tai nesimato, o kaip apsirengęs, tai matosi
žmogus, ilgai patenkintas, daug pikto pridaro
žmogus žmogui yra velnias
žmogus žmogui vilkas
žmogus žmogui užsitikėt negali
žmogus žmogui nelygu
žmogus žmogui kaip vilkas vilkui
žmogus žmogui ir vargo pavydi
žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis
žmogus žemėje tik pakeleivis
žmogus žemėje nevalnykas
žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs
žmogus viršun nelekia, o žemyn tupia
žmogus vargulys, Dievas godulys
žmogus varge augęs – lyg auksas per ugnį išėjęs
žmogus už žvėrį piktesnis
žmogus už geležį tvirtesnis
žmogus už auksą brangesnis
žmogus turtingas skaitos už protingą
žmogus turi tik dvi kojas ir dvi rankas, bet apeina žvėrį
žmogus turi būti kaip auksas, o ne kaip šiaudas, vėjo šen ir ten varomas
žmogus tik gimsta ir jau vargą zaukia
žmogus taip, o Dievas kitaip
žmogus sumygtas varguose kaip linų pluoštas mintuvuose
žmogus su liežuviu daugiau įkanda, nei šuva su dantim
žmogus skęsdamas ir šiaudo stverias
žmogus senyn, sveikata mažyn
žmogus senyn, duobė artyn
žmogus sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna
žmogus savo šešėlio neperžengs
žmogus šaudo, o velnias kulkas gaudo
žmogus sau didžiausias neprietelius
žmogus plikas ateina ant svieto ir plikas išeina
žmogus planuoja, o Dievas disponuoja
žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva
žmogus piktas niekados nebus sveikas
žmogus perka ligą
žmogus per gyvenimą mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent
žmogus pats sau rišas šniūrą ant kaklo
žmogus pasenėja ir išpindėja
žmogus paleistas vargt: vienam kryžių didesnį uždeda, kitam mažesnį
žmogus pagadina, žmogus ir pataiso
žmogus pablūsta ir dygstant ir žilstant
žmogus neturėjo klapato – nusipirko paršiuką
žmogus nemokytas kaip paršas nepenėtas
žmogus nelaimingas paprastai skaitos už neišmintingą
žmogus neišganytas – be gerų darbų ir be pinigų
žmogus negali su saule gyventi
žmogus ne viena duona gyvena
žmogus ne riestainis – neperlauši
žmogus ne gyvulys, du trys nėšiai, ir užtenka
žmogus ne galvijas – valgo ne kiek nori, bet kiek yra
žmogus misliji taip, o Dievas apverčia kitaip
žmogus linksta ten, kur vėjas pučia

Žmogus be tautos, kaip medis be šaknų. Tautos bendra patirtis daug kartų išmintingesnė už vieno individo išsiaukštinimą virš kitų. Tautos DORA kilo iš Visatos RODOS, ir be Gyvastingumo mūsų Gyvatos kaži ar mes atgimtume Laisvėje?

laisve.baltijos kelias

Panaudoti šaltiniai:

lrytas.lt, vytautus.com, freimaurer-templer.de, detroitno2.com, tibetas.lt, harlem276.org, annettewintters.com, 15min.lt

© 2017, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.