0

Sausio 13 d. Lietuvoje kova už simbolius. Kas ko turi neužmiršti?

sausio 12, 2021 Istorija, Kova už tautą

L. Baltasis\\

PAGERBKIME ŽUVUSIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR BALTŲ TAUTŲ VIENYBĘ.

 Štai jau keli metai dauginami ženklai ir ženkliukai už pagarbą kovotojams dėl mūsų laisvės, taip kviečiami žmonės parodyti atminimą, įsisegant šios akcijos ženkliuką – NEUŽMIRŠTUOLĖS žiedą, dar žinomą kaip „forget-me-not blue flower in masonic„. Nenusistatant prieš nuostabią gėlytę neužmirštuolę, panagrinėkime simbolių reikšmes ir istorijas iš kur kas kilo. Gal Sausio tryliktosios įvykiai praskleis dar vieną nematytą puslapio vietą ir mes geriau galėsime išreikšti tautos santalką tautiškais simboliais.

neuzmirsime-sausio-13

not

2019-01-13

Dar praeitais metais internete buvo galima rasti kitą nuomonę:  „Neužmirštuolės žiedas yra plačiai žinomas masonų simbolis. Pradžioje tai buvo „Zur Sonne“ Didžiosios ložės simbolis 1926 m. Bremeno suvažiavimo metu patvirtintas. Ji naudojo visoje Vokietijoje ir jis vėliau buvo padarytas Wermacht ginklavimui aukų rinkimo simboliu 1938 m ir „Žiemos pagalbos“ kampanijoje. Tuomet masonai kažko nepasidalino su Wermachto ir NASDAP vadovybe,  jo atsisakė bet po karo Visos Vokietijos Didžiųjų Ložių Suvažiavime jis buvo sugrąžintas ir dabar naudojamas ne tik Vokietijos bet ir viso pasaulio masonų. Jis reiškia pagarbą visiems, kas žuvo dėl masonų idėjų ir žinomas visame pasaulyje.“

 „Neužmirštuolės“ rengėjai, propaguotojai, kurie gerbia svetimą istoriją

Masonic-Freemason-piramid

fotomontažas. Ko turime neužmiršti?

Pradedant buvusiais prezidentais Valdu Adamkum (esančiu žymių masonų sąraše),  Dalia Grybauskaite, dabartiniu prezidentu Gitanu Nausėda,

IMG-0165

TV 3 stop kadras

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius,

IMG-0167

TV 3 stop kadras

Kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadovas brigados generolas Gintautas Zenkevičius,
IMG-0164

TV 3 stop kadras

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis
IMG-0162

Raimundas Karoblis, TV 3 stop kadras

ir visa eile per LRT nacionalinį transliuotoją pasipylusiais neužmirštuolės reklamuotojais
IMG-0138

LRT nacionalinis transliuotojas, stop kadras

IMG-0161

LRT nacionalinis transliuotojas, stop kadras

IMG-0160

LRT nacionalinis transliuotojas, stop kadras

IMG-0157

LRT nacionalinis transliuotojas, stop kadras

IMG-0139

LRT nacionalinis transliuotojas, stop kadras

Sausio 13-ąją pažymi ne ženklais, kuriais buvo 1991 sausio 13 d. tauta gynė Lietuvą.

http://www.baltai.lt/wp-content/uploads/2019/01/Lietuvos-gyneju-simboliai.jpg

Štai kunigas R. Grigas išdrįso tiesiai pasakyti, kad „…Jokios neužmirštuolės, aguonos nė gvazdikai negali ir neturi išstumti Vyčio, Trispalvės ir Gedimino stulpų – simbolių, įbūtintų mūsų istorijoje ir švietusių mūsų laisvės kelyje.“

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/09/Grigas-Robertas-kun.-f.Jonas-Cesnavicius-e1508749514243.jpg

Kunigas Robertas Grigas | J. Česnavičiaus nuotr.Alkas.lt

AR VALDŽIOS ATSTOVAI NEŽINO AR NENORI ŽINOTI KIENO SIMBOLIS YRA NEUŽMIRŠTUOLĖ? Nepanašu, kad šie žmonės nesupranta jau keletą metų visur paskelbtą informaciją apie mėlynosios penkialapės tikrąją prasmę ir nemyli Lietuvos ar neatsimena už ką žuvo mūsų tautos žmonės. Greičiau šiems žmonėms nurodo kažkas iš viršaus, iš tokių pozicijų, kurioms jie negali pasipriešinti. Bet jei mūsų prezidentai dedasi šį ženkliuką jau kelintą kartą iš eilės, net naujai išrinktas prezidentas G. Nausėda sušaukęs aukščiausio lygio ministrus pasipuošia ne tautine simbolika, kuriai jis prisiekė, o pasižymi „forget-me-not blue flower in masonic„.

IMG-0166

TV 3 stop kadras

, tai kyla klausimas ar tauta renka valdžion savus, ar tie savi patenka „globon“ ir toliau vykdo neaišku kieno valią?


https://youtu.be/HworgaCcCv0

sausio 13 atminimui

Graikų žvaigždžių moksle žemės deivė Gaja, lietuvių Žemyna, pasiunčia Skorpioną nužudyti Orioną, Medžiotoją, kuris grasino sumedžioti visus Žemės gyvūnus. Skorpionas įgelia Orionui, kuris būtų miręs, jeigu nebūtų įsikišęs Eskulapas (Ophiuchus). Eskulapas Orionui duoda gurkšnelį dieviško eleksyro ir jam grąžina sveikatą. Kitaip tariant Gyvatė yra sveikatos ir atgijimo simbolis, pas baltus ypač ryškus laidosenoje, naudojus mirusiam gyvatės pavidalo amuletus -„papuošalus“, kurie ryškiai siejami su atgimimu ir sielos nemarumu bei Gyvatos gajumu. Net graikų žemės deivė Gaja artima lietuviškam žodžiui gajus.

Baltiški papuošalai, kurie nesiejami su mirtim ar velniu, pagal krikščionišką gyvatės gundytojos ideologiją. Trylika nelaimingu skaičiumi tapo krikščioniškoje ideologijoje, kaip ir šviesos Dievai tapo Velniais, pavyzdžiui Liuciferiu – šviesą nešantis. kaip tada gyveno DOROJE žmonės, jei jau jie tokie netikėliai?

Baltiškos savimonės žmonės suvokia lietuvišką žodį GYVYBĖ ir žino, kad jos kilmė tiesiogiai susieta su Gyvate. Mūsų GYVATOS savybė yra GYVYBĖ, o jos raiškos būdas yra GYVENIMAS. Todėl žalčio simboliai ir patys žalčiai iki šiol Lietuvoje laikomi šventais. Senovėje sakydavo, kad nevalia kenkti gyvatei, nes ji yra mūsų protėvis.
Sausio tryliktosios įvykiai nutraukė jaunų žmonių GYVYBES vardan kitų Gyvybių gyvenimo laisvės. Todėl baltiškos ir lietuviškos savimonės piliečiams siūlytume rinktis baltišką žalčiuką, kuris ir reiškia GYVATĄ, dėl kurios laisvės mes pasiruošę ją ginti. Tai labiausiai mūsų tautos supratimą atitinkantis simbolis, pagerbiant savo tautiečių Gyvybės praradimą dėl visų mūsų laisvės. Įkeliame papuošalų pavyzdžius, tinkamus šiai dienai pažymėti.

Tiems kurie aukštesne vertybe laiko tautą, rasę, religiją, valstybę ir nori prisiminti tautiečius, o ne žuvusius už masonų idėjas

Neturintiems žalvarinių baltiškų papuošalų galime pasiūlyti atsispausdinti popierinį. Norintys išreikšti vienybę gyvųjų ir mirusiųjų atminimui

1991 m.sausio 13 įvykiai. žmonės traiškomi tankais.

1991 m.sausio 13 įvykiai. žmonės traiškomi tankais.

ir Lietuvos LAISVĖS vardan siūlome virtualų arba atsispausdinimui popieriuje baltišką žalčiuką, prisisegti atlape Sausio 13 dienos minėjime. Šis simbolis tinka atminti visus žuvusius ir ne Lietuvoje. Baltų pasaulėžiūra visada pabrėždavo Gyvenimo su visais pusiausvyrą.

Tokius ir simbolius nešiojo mūsų protėviai.

baltiskas-zalciukas-atminimuibaltiskas-zalciukas-mazas

Kaip matome iš ideologijos pavyzdžių, masonams nepriimtina viskas, kas daro stiprią tautą, o ne vieną individą, kuri turi savo pasaulėžiūrą, suvokia savo rasę, turi ir gina savo valstybę ir tikėjimą. Liaudies išmintis sako „Žmogus žmogui nelygu“. Paskaičius daugiau tokių patarlių, beveik iš tūkstančio pavyzdžių Lietuvių liaudies patarlių apie žmogų matome, kas liaudis žmogų pažino įvairų ir tuo labiau netobulą, nors ir Dievo kūrinį. Jį laikė tobulėjančiu, bet ne idealiu ar esančiu virš Gamtos ar Dievo. Štai keliolika jų bendram suvokimui:

žvėrys ieško kur giliau, žmogus kur geriau
žuvis genda nuo galvos, žmogus nuo jaunimo
žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso
žmonės žiūri į drabužius, o Dievas žiūri į širdį žmogaus
žmogus, neklausąs Dievo, žūsta, kaip vaikas be tėvo
žmogus, kaip pavalgęs, tai nesimato, o kaip apsirengęs, tai matosi
žmogus, ilgai patenkintas, daug pikto pridaro
žmogus žmogui yra velnias
žmogus žmogui vilkas
žmogus žmogui užsitikėt negali
žmogus žmogui nelygu
žmogus žmogui kaip vilkas vilkui
žmogus žmogui ir vargo pavydi
žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis
žmogus žemėje tik pakeleivis
žmogus žemėje nevalnykas
žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs
žmogus viršun nelekia, o žemyn tupia
žmogus vargulys, Dievas godulys
žmogus varge augęs – lyg auksas per ugnį išėjęs
žmogus už žvėrį piktesnis
žmogus už geležį tvirtesnis
žmogus už auksą brangesnis
žmogus turtingas skaitos už protingą
žmogus turi tik dvi kojas ir dvi rankas, bet apeina žvėrį
žmogus turi būti kaip auksas, o ne kaip šiaudas, vėjo šen ir ten varomas
žmogus tik gimsta ir jau vargą zaukia
žmogus taip, o Dievas kitaip
žmogus sumygtas varguose kaip linų pluoštas mintuvuose
žmogus su liežuviu daugiau įkanda, nei šuva su dantim
žmogus skęsdamas ir šiaudo stverias
žmogus senyn, sveikata mažyn
žmogus senyn, duobė artyn
žmogus sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna
žmogus savo šešėlio neperžengs
žmogus šaudo, o velnias kulkas gaudo
žmogus sau didžiausias neprietelius
žmogus plikas ateina ant svieto ir plikas išeina
žmogus planuoja, o Dievas disponuoja
žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva
žmogus piktas niekados nebus sveikas
žmogus perka ligą
žmogus per gyvenimą mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent
žmogus pats sau rišas šniūrą ant kaklo
žmogus pasenėja ir išpindėja
žmogus paleistas vargt: vienam kryžių didesnį uždeda, kitam mažesnį
žmogus pagadina, žmogus ir pataiso
žmogus pablūsta ir dygstant ir žilstant
žmogus neturėjo klapato – nusipirko paršiuką
žmogus nemokytas kaip paršas nepenėtas
žmogus nelaimingas paprastai skaitos už neišmintingą
žmogus neišganytas – be gerų darbų ir be pinigų
žmogus negali su saule gyventi
žmogus ne viena duona gyvena
žmogus ne riestainis – neperlauši
žmogus ne gyvulys, du trys nėšiai, ir užtenka
žmogus ne galvijas – valgo ne kiek nori, bet kiek yra
žmogus misliji taip, o Dievas apverčia kitaip
žmogus linksta ten, kur vėjas pučia

Žmogus be tautos, kaip medis be šaknų. Tautos bendra patirtis daug kartų išmintingesnė už vieno individo išsiaukštinimą virš kitų. Tautos DORA kilo iš Visatos RODOS, ir be Gyvastingumo mūsų Gyvatos kaži ar mes atgimtume Laisvėje?

Panaudoti šaltiniai: alkas.lt, freimaurer-templer.de,  harlem276.org,

Baltai.lt

© 2021, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.