5

Po Baltų Krivulės – Prūsai

birželio 9, 2011 Baltijos šalyse, Baltų gentys, Baltų kalbos, KRIVŪLĖ

J. Trinkūnas*

Po Baltų Krivulės internete pasirodė Lenkijos prūsų draugijos (Stowarzyszenie Prus) Komunikatas Nr.1.  Komunikatą sudaro keli puslapiai teksto, todėl čia pateiksime santrauką.

Pacituosime ir L.Palmaičio komentarus.

„Senovės prūsų dalis palikuonių išlaiko prūsišką savimonę, kuri žadina norą kurti Senovės Prūsų Kultūros ir Istorijos centrą. Europos Sąjungos nenoras paremti prūsų palikuonių pastangas yra nepagrįstas.“

L.Palmaitis mano, kad Europos Sąjunga kaip tik siekia naikinti nacionalines valstybes, o tuo labiau nenori kurti naujų, tokių kaip Prūsija.

„Vokiškieji Prūsai, vartodami prūsų vardą, suniekino šios seniausios ir turtingiausios šiaurės rytų Europos tautos atminimą. 700 metų buvo vykdoma prūsų eksterminacija, iškraipoma arba slepiama senųjų prūsų istorija.

Senųjų prūsų palikuonys (apie 250 000) yra pasklidę po visą Europą ir JAV. Lenkijoje prūsų palikuonių yra beveik 2 milijonai.

L.Pl. : O kas iš to ? Problema yra ta, kaip pasiekti, kad jie norėtų būti prūsais. O svarbiausia yra sukurti iš tų palikuonių „Prūsų bendruomenę“.  Iš milijono prūsų palikuonių, gyvenančių Vokietijoje, save prūsais laiko gal 30 žmonių.

Patys lenkai nežino, jog popiežiaus pavardė Wojtyla yra prūsiška, o jį laiko lenku.

„Siekiame, kad Seime atsirastų vietos Prūsų tautinei mažumai, kokias turi Vokiečiai.“

Komunikate reiškiama viltis, kad galbūt Kaliningrado srityje galima bus atkurti Prūsų bendruomenę su savo administracija, o kalba jau atkūrinėjama ir praktikuojama. L.Palmaitis

ir šitas svajones suniekina, teigdamas, kad Rusijoje nėra jokios demokratijos. Apie Lietuvą  jis pasakė, kad 20 metų jis nesėkmingai bandė lietuvius, prūsų simpatikus, patraukti mokytis prūsų kalbos. Veltui.

„Draugijos vicprezidentas Robert Klimek iškėlė mintį statyti paminklus Prūsų didvyriams- tai galėtų būti dideli rieduliai su užrašais. (būtent tai ir padarė Petras Lukoševičius savo kuriamoje Jotvingių – Prūsų sodyboje.)“

Komunikate pranešama, jog jau baigiama „Prūsų istorija“ – greitu laiku knyga pasirodys.

Pabaigoje kreipiamasi į visus prūsus  kurti „Prūsų Federaciją“, kad pagaliau po 700 metų neteisybės ir kančių prūsai galėtų grįžti į senąją tėvynę ir vėl tapti Europos šalimi.

Prūsų draugija,  2011, balandis,

Manfredo Kairaičio Baltų Aljansas

Į Krivulę buvo atsiųstas prūso Manfredo Kairaičio „Baltų Aljanso deklaracija“

Čia pateikiame Deklaracijos santrauką.

Prūsų išsklaidymas arba išnaikinimas – didelis nusikaltimas, vadintinas „Genocidu“. Visi pokario politiniai sprendimai neatsižvelgė į Prūsų tautos teises.

Prūsų palikuonys formuoja „Baltų Aljansą“, kuris padės sumažinti II Pasaulinio karo skriaudą ir mėgins ieškoti šito regiono –  Kaliningrado, Baltarusijos ir Punsko (Jotvingių)  kraštų bendradarbiavimo  būdų. Vokietija ir dabartinės šio krašto valdytojos trukdo senųjų prūsų pastangoms atkurti savo teises.

Vienintelis protingas sprendimas – sukurti Prūsų respubliką, kaip „Baltų Aljanso“ dalį

Europos Sąjungos sudėtyje. Baltų valstybės  sudaro naturalią vienovę su Prūsija. Prūsai taip pat turi gauti kompensaciją už netektis. Reikės kompensuoti ir senąjai prūsų religijai už naikinimus ir persekiojimus. Visos trys Baltų respublikos – Lietuva, Latvija, Estija – mato Prūsų respubliką, kaip viso regiono  būtinybę.

Kairaitis mato prūsų klausimo sudėtingumą. Bet aišku viena – Rytprūsių vokiečių organizacija Landsmannschaft East Prussia negali atstovauti tikrųjų prūsų, jie neturi jokio supratimo apie mūsų istoriją. Vis dėlto, aš matau – jie eina mūsų pėdomis.

Manfred Kaireit

© 2011 – 2013, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (5)

 

 1. herkus mantas sako:

  mes prusai bent zinome uz ka zuvome,o jus lietuviai tada neatejote mums i pagalba o dabar patys save naikinate.kaip ikalt i galva kad mes esame baltai.mus krikstijo prievarta ir mes kovojome kad atsikratyt ne tik vergove bet ir svetimu tikejimu

 2. Robertas Balakauskas sako:

  BAZINIS LIETUVIU–PRÛSU KALBOS ŽODYNAS
  http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Lie.pdf

 3. Paulius sako:

  Manau.kad Lietuvai būtų naudinga, kad vietoj kaliningrado srities įsikurtų Prusijos respublika. Skamba,gan fantastiškai, tačiau, kaiminystėje neturėtume nesaugios atominės elektrinės ir tūrėtume antrus Braliukus pašonėje :)

 4. Arvydas sako:

  Mano nuomone, kaip Lietuva kelia Molotovo- Ribentropo paktą, kad pripažintų grobikiškajį pobūdį, prūsams reikėtų kelti Potsdamo konferencijos aktų peržiūrą. Dėl teutonų ordino „Driežų sąjungos “ tai atėjūnai, turėtų užmiršti Pabaltijį, ir traukti vaduoti Jeruzalę.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.