1

MĖNESIENA

balandžio 19, 2012 Eilės, Kūrėjai ir kūryba

Ginas Žiemys//

Mėnulis sviedžia gelsvą lempą,
Ir  jau nakties byla kita,
Ar kas tikėjo, kad bus lemta
Gyventi su skaisčia gamta.

Mes tuoj į debesį pakylam
Ir imame žvaigždes raškyt.
Pritaisom rankenėlę rylai
Purienų auksui ištaškyt.

Mes kariam sūpuokles į obelį,
Ir ima obelis žydėt.
Kaštoną išsprogdina Nobelis,
Užsnūdęs sprogmenų dėžėj.

Teisėjas – švedas, itin keistas…
Įstatymai galiojo jam savi…
Todėl per mėnesieną buvo leista
Mums šokt su debesų avim!..

Dailininkas Mr.D "Šokis mėnesienoje"

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (1)

 

 1. Regina Abukauskienė sako:

  Mano eilės apie mėnesieną –

  Baltosios naktys

  Mano baltosios naktys,
  Kaip svaiginat mane.
  Išeinu paklajot
  Mėnesienoj auksinėj.

  Su tavi aš, Mėnuli,
  Pakeliauti ruošiuos.
  Tau, Mėnuli, dangus,
  Man – Žemelė gimta.

  Ar matai, kokia ji
  Nuostabi šią minutę?
  Kaip man gera gyvent
  Ir klajot mėnesienoj!

  Mano rankos – sparnai –
  Pamojuosiu, pakilsiu.
  Šiandien nieko nėra,
  Ko įveikt negalėčiau.

  Su tavim dalinuos
  Savo turtais – mintim.
  Saugok žemę, Dangau,
  Ir aš būsiu laiminga.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.