0

2012 Baltų sueigos Latvijoje pranešimai.Prūsija. Petras Lukoševičius

birželio 17, 2012 Baltijos šalyse, Baltų bendravimas, Baltų gentys, KRIVŪLĖ

Petras Lukoševičius//

Dalyvaujant antroje Krivulėje Trikatoje norėčiau trumpai supažindinti su Statoma Jotvingių – prūsų gyvenviete ir dirbančia Jotvingių – Prūsų Bendrija, su dideliu judejimu besikuriančios Prūsų sąjungos dabartinės Lenkijos ribose.

Foto baltai.lt Prūsija. Petras Lukoševičius. Trikata 2012

Atvyko mūsų grupė, kuri atstovauja baltų etninės žemės (Jotvingija – Prūsija) už dabartinės Lietuvos, Latvijos ir Mažosios Lietuvos ribų.

Jotvingių, prūsų gyvenvietė pradėta statyti 2001 metais dabartinės Lenkijos teritorijoj, atkuriant mūsų bendrą protėvių baltų palikimą, įkūnijant jos dvasią, įamžinant amžinąsias vertybes, tuo pačiu primenant mūsų istorijos puslapius, kovas dėl tėvynės laisvės, tragiškumą, legendas, pranašystes bilojančias Jotvos ir Prūsos ateitį.

Statoma Jotvingių, prūsų gyvenvietė ne kas kita, o amžinas sugrįžimas į Prūsą, Jotvą, kurios išdavoje tiksliai atspindi iš kartos į kartą perduodamas žinojimas, mūsų baltiškų tradicijų ir paslapčių išsaugojimui.

Mano tėvas turejęs tą žinojimą iš 7 vaikų, ilgai negalėdamas apsispręsti, mirdamas  perduoda man grandį tarp praeities ir ateities kartų. Garbę, įpareigojimus, paslaptis, kad išsaugočiau pagrindines vertybes: didelę pagarbą protėviams, meilę protėvių dvasiniam pasauliui, materiam palikimui, pagarba protėvių žemėms, gamtai.

Visa tai atspindi, lyg didžiulė runa, šiandien intensyviai besikuriančiai gyvenvietėj. Atvykęs šiandienos žmogus pajunta gimtosios žemes galią, ryšį su protėviais, svarbą buvimo laikmetyje. Nuoširdžiai visus kviečiu – atvykite ir savo dvasia bei akimis tai pajusite.

Nežiūrint visų sunkumų, trukdžių, priešiškumo, 2009 metais atkuriama Lenkijoje Jotvingių – Prūsų Bendrija. Tai bendraminčių grupės darbo tęsinys, pradėtas nuo eilinio susirinkimo 1974 metais Eglinės piliakalnyje. Pagrindiniai jos tikslai tai sūduvių, jotvingių, prūsų istorinio, kultūrinio ir dvasinio paveldo propagavimas, puoselėjimas, skleidimas, saugojimas baltų etnoso žemėse, kurios šiandien liko už Lietuvos ir Latvijos Respublikų ribų.

Pagrindinės bendrijos užduotys:

–         Baltų kultūros paveldo tyrinėjimas ir vystymas,

–         Raginimas domėtis prūsų kalba ir runomis,

–         Tarptautinių konferencijų organizavimas,

–         Materialinių ir nematerialinių kultūros vertybių kaupimas,

–         Leidyba,

–         Kultūrinių renginių organizavimas.

Jau tradicija tapo: Jotvingių Jorė, konferencijos, Rasos ir Baltų Vienybės Dienos šventės.

Bendrijos veikla įgauna tarptautinį pripažimą, nekalbu čia apie spaudos, televizijos, radijos akcentus.

Dabar trumpai apie besikuriančia Prūsų Sąjungą Lenkijoje. Po ilgų kūrybinių susirašinėjimų virtualioje erdvėje, prūsų tarpe įvyksta lūžis, ir 2012 metais balandžio 21d. sušaukiamas iniciatyvinės grupės suvažiavimas Sasnos žemėje, netoli Liubavo miesto. Priimti nutarimai: įkurti Prūsų Sąjunga Lenkijoje, Prūsų Sąjungos Statuto projektas ir aptarti daugelis eilinių klausymų. Nutarta sušaukti Prūsų Sąjungos pirmą suvažiavimą prie Ilavos 2012.06.16d. Mes kaip jotvingių, prūsų bendrija esame kviečiami bendram darbui.

Kaip matome baltų civilizacijos įdėjos nuolatos save primena ir jos vis labiau aktyvėja. Mes baltai išlaikėme turtingiausia falklorą, kuris yra tvirta jėga, etninės kultūros branduolys. Mūsų baltiškas mąstymo būdas, pasaulio ir gamtos jautimas, meno ir grožio kūrimo bei išgyvenimo būdas, pasaulėjauta – visa tai reiškiasi gėrio pavidale iš pasąmonės šaltinių. Mūsų konservatyvumas yra realus prisirišimas prie tėvų, protėvių tradicijų, yra labai stiprus. Brutalus baltų žemių užkariavimas, bandymas žiauriausiais būdais sunaikinti kas baltiška, išstūmė mus į pačias mūsų dvasios gelmes. Nežiūrint į praeities įvairius sunkumus, nuolatos prūsai, jotvingiai, lietuviai, latviai ir kiti baltai atkakliai gynėsi ir ginasi nuo agresijos, suvokdami ginties būtinybę, tėvynės laisvės ir baltų egzistencijos užtikrinimą. Jėgų tam teikė ir teikia šimtmetinė, tūkstantmetinė laisvo gyvenimo patirtis gimtojoje žemėje, tėvų, protėvių dvasinės tradicijos.

Prūsija buvo, yra visų baltų žemių, ir baltų tradicijų širdis. Praeityje prūsų civilizacija paniro į žemę, pasislėpė iš regimojo žmonių pasaulio, perduodama gyvastį kitoms baltų žemėms.

Pagal legendą – sakmė apie Ąžuolą. Pasak jos baltų pasaulis – tai amžinai žaliuojantis ąžuolas. Prūsija – to ąžuolo šaknys, Lietuva – jo kamienas – Latvija viršūnė. Prūsija – požemių šalis, kur viskas užgimsta, o išauga aukštesnėse platumose Lietuva, Latvija. Ąžuolas – tai visų baltų pasaulio medis jungiantis – požeminį mirusiųjų pasaulį, antžeminį ir viršutinį – Dievų Pasaulį.

Baigdamas kreipiuosi į Antrą Krivūlę Latvijoje, prašydamas sušaukti Trečiąją, 2013 m. Krivūlę jotvingių, prūsų etninėse žemėse Lenkijoje, jotvingių – prūsų gyvenvietėje.

Siūlyčiau tema: „Amžinas sugrįžimas į Prūsa, Jotvą“. Nuoširdžiai prašau paremti šį pasiūlymą.

Ačių už suteiktą žodį

BALTAI.LT

© 2012 – 2013, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.