1

Amatininkų gaminiai – tik į muziejų

liepos 24, 2013 Amatai

Amatininkų gaminiai – tik į muziejų

Natalija Kondrotienė// Šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas, pro­fe­sio­na­lus py­nė­jas Eli­gi­jus Žic­kis iš ama­to neiš­gy­ve­na, pa­pil­do­mai dir­ba ki­tą dar­bą, ti­ki­na, kad dau­ge­liui py­nė­jų šis, vie­nas se­niau­sių lie­tu­vių ama­tų, tam­pa tik ho­biu. Ama­ti­nin­kų ny­ki­mas ša­ly­je, pa­sak ži­no­vų, na­tū­ra­lus – se­nie­ji meist­rai mirš­ta, bui­ty­je ne­be­nau­do­ja­mi ama­ti­nin­kų pa­ga­min­ti daik­tai, o pi­gi pro­duk­ci­ja iš už­sie­nio ska­ti­na pirk­ti pi­gų, o ne ko­ky­biš­ką daik­tą.

3

Senųjų amatų dienos Neringoje

rugpjūčio 9, 2012 Amatai, Kultūra, Renginiai

Senųjų amatų dienos Neringoje

Tarptautinis renginys SENŲJŲ AMATŲ DIENOS NERINGOJE 2012 m. rugpjūčio 17–19 dienomis Nidos prieplaukos aikštėje PROGRAMA Rugpjūčio 17 d. (penktadienis) 13.00-13.20 Šventės atidarymas. Sveikinimo žodis renginio dalyviams. 13.00-21.00 AMATŲ DEMONSTRAVIMAS