1

Susipažinkime. Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos tauras“

birželio 2, 2012 KARYBA

Susipažinkime. Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos tauras“

Senovės baltų atkuriamosios istorijos klubas „Sūduvos tauras“ ragina visuomenę atsigręžti į praeitį. Klubo prezidentas Darius Požaitis pasiryžęs Šakiuose aktyvinti jaunąją kartą atsigręžti į dvasinius žmonių poreikius. To pasiekti padės klubo veikla, orientuota į didingos Sūduvių genties istorijos išsamesnę pažintį.