0

KAS TRUKDO LIETUVOJE PLĖTOTI BIODUJŲ GAMYBOS VERSLĄ

spalio 10, 2013 Alternatyvūs ištekliai, Mokslas

KAS TRUKDO LIETUVOJE PLĖTOTI BIODUJŲ GAMYBOS VERSLĄ

Kalbėjosi Gediminas Zemlickas// „Mokslo Lietuvos“ pašnekovas – A. Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto direktorius doc. dr. Kęstutis NAVICKAS. Su juo kalbamės apie asociacijoje „Slėnis Nemunas“ vykdomą projektą „Biomasės kaip atsinaujinančio energijos šaltinio panaudojimo biokuro gamybai inovacinės praktikos sklaida“.