0

Čikagos šiaurėje įsikūrę lietuviai kviečia dalyvauti „Rudens baliuje“

spalio 20, 2011 Lietuviai užsienyje

Čikagos šiaurėje įsikūrę lietuviai kviečia dalyvauti

Kiekvieną rudenį JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė ruošia ,,Rudens balių“. Tai sena, kasmet vykstanti graži tradicija, suburianti šiauriečius ir svečius. Nesame kaip dauguma JAV lietuviškų bendruomenių: neturime savo namų, kur vyktų Gedimino lituanistinės mokyklos pamokos, neturime bažnyčios, parapijos patalpų, kur galėtume susirinkti lietuviškoms šv. Mišioms, neturime šiaurėje ir lietuviškų restoranų ar kavinukių. Sunkoka, bet tai […]

0

Čikagoje įsteigtas Judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti

liepos 21, 2011 Lietuviai užsienyje, NAUJIENOS

Čikagoje įsteigtas Judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti

2011 m. birželio 15 dieną Čikagos apylinkių   lietuviškų bendruomenių, organizacijų, partijų, žiniasklaidos bei švietimo pavieniai atstovai įsteigė Judėjimą Lietuvos pilietybei išsaugoti.