0

Su dūmais – į dausas(3)

lapkričio 1, 2011 PASAULĖŽIŪRA, tradicijos ir papročiai

Su dūmais – į dausas(3)

DAINIUS RAZAUSKAS//Pabaiga. Kadangi pro krosnies kaminą į dausas iškeliauja mirusiojo dvasia, pro krosnies kaminą išlekia ir sugrįžta iš dausų gyvo raganiaus ar raganos dvasia, tai suprantama, kad šiuo keliu į namus iš viršutiniojo pasaulio gali patekti ir šiaip dvasinės būtybės, dievybės.

0

Su dūmais – į dausas(2)

spalio 31, 2011 PASAULĖŽIŪRA, tradicijos ir papročiai

Su dūmais – į dausas(2)

DAINIUS RAZAUSKAS A. Coomaraswamy, R. Guénonas ir kiti yra pažymėję, kad dūmų stulpas, kylantis nuo židinio ir pro skylę stoge išnykstantis iš akių, tradiciniame pasaulėvaizdyje prilygo pasaulio ašiai, o čiukuras atstojo dangaus duris. „Antai archetipinis namas kartoja visatos architektūrą; apačioje – pagrindas, viduryje – erdvė, o viršuje – skliautas, kuriame yra anga, atitinkanti saulės vartus, per kuriuos […]

2

Su dūmais – į dausas(1)

spalio 30, 2011 PASAULĖŽIŪRA

Su dūmais – į dausas(1)

DAINIUS RAZAUSKAS Pasak A. Vyšniauskaitės, velionį „išlydint į kapines, v ė l ė išeinanti pirmoji, atsisėdanti a n t pirkios k a m i n o ir sėdinti tol, kol velionį užkasa. Užtat Viduklės apylinkių žmonės sakydavo, jog mirusįjį išlydėjus reikia tuojau užkurti krosnį, kad visa negeroji dvasia iš namų išeitų. Pasak senųjų kupiškėnų, krosnį […]

0

SIELA IR GAMTOS ELEMENTAI(4)Pražuva

spalio 8, 2011 mitologija, PASAULĖŽIŪRA

SIELA IR GAMTOS ELEMENTAI(4)Pražuva

G. Beresnevičius*/ Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: PRAŽUVA Kalbant apie sielos sąsajas su gamtos elementais, gali kilti klausimas, kiek šios sąsajos yra glaudžios, ir ar jos negali iš esmės paveikti sielos pomirtinio likimo – pavyzdžiui, ar siela, būdama tiesiogiai susieta su vienu iš elementų, po žmogaus mirties negali visiškai į jį įsilieti, t.y. išnykti?