0

Dvasinis pagonio gyvenimas, religija / XIII-XIV a.

birželio 7, 2013 Istorija, PASAULĖŽIŪRA

Dvasinis pagonio gyvenimas, religija / XIII-XIV a.

Artūras Dubonis// Nuodėmingos pagoniškos liaudies šventės ir apeiginiai minėjimai pernelyg nedomino XIII–XIV a. Rytų Baltijos žemių rašytojų, todėl apie jas dabar galima kalbėti tik remiantis atsitiktinių faktų nuotrupomis ir netiesioginėmis užuominomis. Šiek tiek plačiau rašoma XV a. Lietuvos istorijos šaltiniuose, tačiau pagoniškas švenčių papročių ir apeigų kontekstas XV a. dėl krikščionybės plėtotės jau bluko arba, […]