Komentarai įrašui Kodėl tikslios Mindaugo karūnavimo datos greičiausiai nesužinosime niekada? yra išjungti

Kodėl tikslios Mindaugo karūnavimo datos greičiausiai nesužinosime niekada?

liepos 6, 2017 Istorija, NAUJIENOS

Kodėl tikslios Mindaugo karūnavimo datos greičiausiai nesužinosime niekada?

UGNIUS ANTANAVIČIUS// Pasak jo, dar ir daug kitų su Mindaugu susijusių klausimų – kur vyko karūnavimas, kur Mindaugą nužudė, ar jo atsivertimas į krikščionybę buvo nuoširdus – vargu ar kada nors bus atsakyti. Tačiau, pabrėžia R.Petrauskas, nepaisant to vienintelio Lietuvos karaliaus karūnavimo diena yra svarbi Lietuvos valstybingumo istorijos dalis. Valstybės dienos proga 15min su R.Petrausku kalbėjosi apie […]

0

Vasario16 aktas ir istorinės Lietuvos vertybės, kurių dar neatradome

kovo 30, 2017 Atradimai, Istorija, Lietuvos aktualijos

Vasario16 aktas ir istorinės Lietuvos vertybės, kurių dar neatradome

Paulius Gritėnas\\ Trečiadienio vakare paskelbus apie Vokietijos archyvuose surastą Vasario 16-osios akto originalą viešoji erdvė džiūgavo dėl juridinę galią turinčios istorinės vertybės atradimo. Tuojau pat prabilta ir apie susigrąžinimo procesą. Tačiau yra dar daug relikvijų, kurias vertėtų surasti.

0

Apie sakralųjį karališkos valdžios principą ir monarcho regalijas

liepos 6, 2013 Istorija

Apie sakralųjį karališkos valdžios principą ir monarcho regalijas

Vitalijus Michalovskis// Liepos 6-ąją Lietuvoje minima Valstybės, arba dar kitaip – Mindaugo karūnavimo diena. Yra žinoma, kad 1253 metų vasarą tuometinis didysis kunigaikštis Mindaugas buvo paskelbtas Lietuvos karaliumi ir tapo ne tik pirmuoju, bet ir paskutiniu karūnuotu asmeniu mūsų valstybės istorijoje.

0

Laiškai iš praeities: ką ainiams paliko karalius Mindaugas?

balandžio 30, 2013 Baltų kalbos, Istorija, Statyba

Laiškai iš praeities: ką ainiams paliko karalius Mindaugas?

ARŪNAS KAZYS KYNAS// Gardine Mindaugo laikus mena Koložos cerkvė, kurios konfesinį priklausomumą pabrėžia jai suteiktas Šv. Boriso ir Glebo titulas. Praeitame šimtmetyje dalis šventyklos pastato nuslinko nuo skardžio į Nemuną. Netikėta griūtis padėjo atskleisti iki XX a. nežinotą statybos paslaptį – plytose įspaustus ženklus. Pirmieji juos pastebėjo ir 1948 m. datuotame leidinyje aptarė lenkų archeologai […]

0

Laiš­kai iš pra­ei­ties: Min­dau­gą me­nan­ti pi­lis Liub­čio­je

lapkričio 7, 2012 Architektūra, Istorija, Paveldas

Laiš­kai iš pra­ei­ties: Min­dau­gą me­nan­ti pi­lis Liub­čio­je

ARŪ­NAS KA­ZYS KY­NAS// Da­bar tai – Liub­čia pa­va­din­tas mies­te­lis Nau­gar­du­ko (Gu­di­ja) apy­lin­kė­se. Pi­lia­vie­tė­je yra iš­li­kęs tvir­to­vės bokš­tas, ga­lin­gas įva­žiuo­ja­mų­jų var­tų su bokš­te­liu sta­ti­nys ir ke­li is­to­riz­mo sti­liaus dvi­aukš­čiai pa­sta­tai. Šiuo me­tu lė­tai at­sta­ti­nė­ja­mi pi­lies kuo­rai – gal vie­nus pa­bai­gus ne­su­grius ir ki­ti sta­ti­niai? Aiš­ku vie­na – jo­kio­mis są­ly­go­mis ne­si­keis nuo­sta­bus vaiz­das į Ne­mu­no vin­gį, miš­kus, […]

2

Apie priežastis rastis Lietuvos Karalystei

liepos 9, 2012 Istorija

Apie priežastis rastis Lietuvos Karalystei

Mindaugas Lučka// Apie karalių Mindaugą yra įvairiausių nuomonių. Teigiama, kad jis suvienijo gentis taip tapdamas valstybės pradininku. Teigiama, kad jis perdavė žemaičius kalavijuočių ir Livonijos ordinams. Tuo pačiu reiškiama kita nuomonė, kad Mindaugas išdavė savo įsitikinimus, ir buvo katalikiškai pakrikštytas dėl jo paties savanaudiškų ketinimų. Tokiu būdu užrūstino kitus suvienytos valstybės kunigaikščius, kurie pasikėsino į […]

0

Mindaugo karūnavimas: ne liepos 6-ąją ir ne Vilniuje?

liepos 6, 2011 Istorija

Mindaugo karūnavimas: ne liepos 6-ąją ir ne Vilniuje?

Nuo 1990 m. liepos 6-ąją pažymime kaip Mindaugo karūnavimo dieną specialiai sumūrytoje pirmojoje Vilniaus katedroje. Istoriko, Lietuvos kultūros ir meno tarybos nario Tomo Baranausko nuomone, tai – nepatikimos hipotezės.