0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (2)

balandžio 15, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (2)

Pradžia 20110414 DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Tęsinys Raudojimas: emocijos ar ritualas? Raudojimas vokiečių kronikose pristatomas ne tik kaip emocinė liūdesio išraiška (aimanavimas, dejavimas), bet ir kaip apeiga. Mirusiųjų apraudojimo ritualą matome keliuose Livonijos eiliuotosios kronikos ir Henriko Latvio kronikos epizoduose: Quos videntes Curones a civitate recedunt et collectis interfectis suis ad naves revertuntur et transita Duna […]

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (1)

balandžio 14, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (1)

DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Yra  daug  ritualo  tyrimo  būdų.  Šiame  straipsnyje  pasirinkta  jausmų  analizės perspektyva, kuri mažai taikyta nagrinėjant baltų religiją ir mitologiją. Religijose jausminė išraiška yra labai svarbi, skirtingi jausmai, kaip kad džiaugsmas, meilė, pyktis, liūdesys ir panašiai, sudaro religinės ideologijos jausminę skalę, kurioje atsiskleidžia religijos vertybinė sistema (plg. krikščioniškų jausmų spektrą tarp Dievo meilės […]