0

Kur Saulutė stulpavo

gegužės 25, 2014 Paveldas

Kur Saulutė stulpavo

ARŪNAS KAZYS KYNAS// „Dr. J. Basanavičius, remdamasis archeologiniais daviniais ir vesdamas analogiją tarp kitų tautų panašių reiškinių, išveda mūsų kryžių kilmę iš lietuvių tautos tikėjimo į žmogaus vėlės nemirtingumą. Iš to kilusio aukštai ištobulinto senovės lietuvių nekrokulto ir su juo susijusio papročio statyti antkapinius stulpus-kapų ženklus“ (Zenonas Ivinskis, Senieji lietuvių tikėjimai, K., 1938, p. 418).