0

Vilniaus Antakalnio, Karveliškių ir Sudervės kapinėse planuojama įrengti kolumbariumus

liepos 28, 2014 Amžina Atilsi, Miestai

Vilniaus Antakalnio, Karveliškių ir Sudervės kapinėse planuojama įrengti kolumbariumus

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė skelbti konkursus trijų kolumbariumų Antakalnio, Karveliškių ir Sudervės kapinėse įrengimui. Planuojama, kad kolumbariumai bus įrengiami privačių investuotojų lėšomis, kurie būtų atrinkti konkurso būdu. Įgyvendinus projektą Vilniaus mieste galėtų atsirasti nuo 1000 iki 2000 kriptų.