0

Išleisti Kristijono Donelaičio rankraščiai

gegužės 27, 2014 Leidiniai

Išleisti Kristijono Donelaičio rankraščiai

Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.