0

Kapų plėšikai Lietuvoje grobsto archeologinius kapus, o nusikaltėliai net neieškomi

rugpjūčio 4, 2017 Archeologija

Kapų plėšikai Lietuvoje grobsto archeologinius kapus, o nusikaltėliai net neieškomi

Vidmantas Balkūnas\\ Lietuvoje organizuotos tarptautinės grupuotės kasmet plėšia senąsias kapavietes, piliakalnius, pilkapius ir kitus mūsų istorijai svarbius archeologinius objektus. Vienas paskutiniųjų atvejų – plėšikų beveik sunaikintas ir apiplėštas Abejučių pilkapis. Nuo pirmojo pranešimo apie nusikaltimą praėjo daugiau kaip 9 mėnesiai, tačiau iki šiol net nepradėta ieškoti nusikaltėlių.