0

AISTIŠKOSIOS LAIDOJIMO APEIGOS LIETUVOS PAJŪRYJE

balandžio 4, 2013 Archeologija, PASAULĖŽIŪRA

AISTIŠKOSIOS LAIDOJIMO APEIGOS LIETUVOS PAJŪRYJE

Rasa Banytė-Rowel// ĮVADAS tacito veikalas „Apie germanų kilmę ir išsidėstymą“ (98 m. po Kr.), kuriame minimas vienos baltų genties ar tam tikros jų grupės vardas „Aestiorum gentes“ yra gerai žinomas[1]. dauguma tyrinėtojų sutaria, kad pavadinimas „Aestiorum gentes“ pirmiausia taikytinas Sembos pakrantės gyventojams, tačiau juo gali būti apibūdinamos ir visos aistiškais dialektais kalbėjusios baltijos pajūrio gentys[2].