0

Tapofobija: baimė būti palaidotam gyvam, virtusi masine psichoze

lapkričio 23, 2015 MEDICINA, Psichologija

Tapofobija: baimė būti palaidotam gyvam, virtusi masine psichoze

Ernesta Mažalskaitė-Parma\\ Lapkritis – keistas mėnuo. Vieni, persmelkti liūdesio ir pagarbios baimės, lankosi kapinėse, o kiti tuos jausmus malšina šėliojimais. Mirusieji visąlaik kėlė gyviesiems pačių įvairiausių emocijų, tačiau stipriausia jų visada buvo baimė. Prieš beveik 300 metų Europoje kilo tikra masinė psichozė. Visi ėmė paniškai bijoti būti palaidoti gyvi. Šiandien tokia baimė turi savo pavadinimą […]

1

Mirė Jonas Trinkūnas, Romuvos baltų tikėjimo krivis

sausio 20, 2014 Amžina Atilsi

Mirė Jonas Trinkūnas, Romuvos baltų tikėjimo krivis

„Eidamas 75-uosius metus, 2014 m. sausio 20 d. mirė lietuvių etnologas, folkloristas, religijotyrininkas, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės „Romuva“ vyriausiasis krivis, Apeiginio folkloro kolektyvo Kūlgrinda narys, Etninės kultūros draugijos, Tautos namų, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos „Prusa“ klubo, kitų organizacijų vadovas ar narys Jonas Trinkūnas.

0

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

lapkričio 4, 2012 Šventės, tradicijos ir papročiai

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

Saulė Pinkevičienė// Dzū­kiš­kos rau­dos – ypa­tin­ga fol­klo­ro da­lis. Net šiuo­lai­kiš­ka gar­so, vaiz­do tech­ni­ka ne­pa­jė­gi įam­žin­ti skaus­mo dėl ar­ti­mo bran­gaus žmo­gaus ne­tek­ties, ku­ris rau­dos žo­džiais lie­ja­si iš pa­są­mo­nės ir ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Tik­ras rau­das gir­dė­jo­me re­tas mū­sų, nes jų ne­įmanoma at­lik­ti sce­no­je, kaip dai­nos ar šo­kio, tik – iš­gy­ven­ti. Aly­tu­je gy­ve­na be­ne vie­nin­te­lė šią uni­ka­lią tra­di­ci­ją Dzū­ki­jo­je […]

0

Vėlinėms skirta „Europos vidury“, lapkričio 2 d.

lapkričio 2, 2011 PASAULĖŽIŪRA, Šventės

Vėlinėms skirta „Europos vidury“, lapkričio 2 d.

„Mūsų tradicijos laikosi ant trijų švenčių: Kalėdų, Velykų bei Vėlinių“; „Jokie Helovynai dar mūsų Vėlinių iš kalendoriaus neišstūmė“; „Vėlinės nėra išsiskyrimas – tai laidotuvės. Vėlinės yra sujungimas“; „Laidotuvės yra žmogaus dramos finalas. Daug kas nori tada gerai atrodyti prieš žiūrovus.“ (Gražina Kadžytė, etnologė)