0

Piemens genijus

balandžio 25, 2015 Kūrėjai ir kūryba

Piemens genijus

Nijolė Kavaliauskaitė – Hunter\\ Daug paminklų ant Lietuvos Žemės rymo pelnytai užsitarnavusių pagarbos. Vieni iš jų – lankomi, kiti minimi, tačiau vienas yra pamirštas – piemens genijui. Vienas akmuo – išraiška daugeliui vargdienių būtų. Daug citatų iš jų lūpų popieriuje palikta, po mirties pripažintas talentas atgulė į knygas ir iš lūpų keliauja, tačiau pavidalo ant […]