0

Kaip nužudyti Lietuvą?

vasario 2, 2014 Istorija, tautos silpnėjimas

Kaip nužudyti Lietuvą?

Virginijus Savukynas// Mes gyvename totalaus karo akivaizdoje. Didelio, aštraus, žiauraus. Ir tam tikra prasme nepastebimo. Čia nešaudoma iš patrankų ir nemėtomos bombos iš lėktuvų. Tačiau tikslas toks pats žiaurus – sunaikinti Lietuvą. Taikinys yra mūsų tapatybė ir tai, kas sudaro jos vieną pagrindinę dalį – istoriją. Ir ši kova nėra nauja, ji tęsiasi šimtmečius.

0

Tomas Bartkus. Katalikų švietėjai ir Romuva

lapkričio 29, 2010 Archyvai, PASAULĖŽIŪRA

Tomas Bartkus. Katalikų švietėjai ir Romuva

Ar katalikų švietėjų teiginiai bei koncepcijos galėjo turėti įtakos baltų religinės Romuvos bendrijos pasaulėžiūrai ir doktrinai? 2001 metais senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės susijungė į Senovės Baltų religinę Romuvos bendriją ir juridiškai įsiteisino kaip religinė konfesija.