0

Kuršėnų krašto padavimai

balandžio 10, 2014 Kūrėjai ir kūryba

Kuršėnų krašto padavimai

Nijolė Kavaliauskaitė – Hunter// Molinkaimis Laimingą gyvenimą Dievas lėmė tiems, kurie pasirinko teisę gyventi prie pelkių ir sumetę savo skrandas šalia jų anuomet įsikūrė. Įsišakniję nematė tokio vargo, kokį būtų turėję gyvendami už pelkyno ribų ir gyvenimo pabaigoje įžymiais nebūtų patapę, tą vietą rašte šlovindami. Anuomet aklai sekdami nematomo vedlio atpėdino ir pasijutę pavargėliais, kaip […]