0

Rusijos nota Lietuvai

gegužės 5, 2014 KARO PAVOJUS

Rusijos nota Lietuvai

Maskva nebepranešinės Lietuvai apie karines pajėgas Karaliaučiaus srityje. Nuo šiol Lietuva nebebus informuojama apie karinius Rusijos pajėgumus Karaliaučiuje. Krašto apsaugos ministerija pimadienį gavo Rusijos Federacijos notą, kuria informuojama, kad Rusija vienašališkai sustabdo 2001 m. pasirašyto dvišalio Lietuvos–Rusijos susitarimo dėl papildomų pasitikėjimą ir saugumą stiprinančių priemonių galiojimą.