0

Akmenų rūžoje auga unikalus ąžuolas

spalio 6, 2012 Augalija, Gamtosauga

Akmenų rūžoje auga unikalus ąžuolas

Tri­ka­mie­nis Vis­gir­dų ąžuo­las, au­gan­tis Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, ant Ak­me­nų rū­žos, pa­skelb­tas vals­ty­bės sau­go­mu gam­tos pa­mink­lu.Ąžuo­las au­ga Aukš­tel­kė­je gy­ve­nan­čių Liud­vi­nos ir Juo­zo Mi­nel­gų že­mė­je, rašo skrastas.lt. Saugomas valstybės

0

Vyko paveldo draugų stovykla

rugpjūčio 8, 2011 NAUJIENOS

Vyko paveldo draugų stovykla

2011 m. liepos 15-17 d. vyko paveldo draugų stovykla „Šatrijos ugnis“ prie Šatrijos kalno, Varnių regioniniame parke.