0

Kokios jėgos valdo lietuvį?

liepos 13, 2011 Lietuviai užsienyje, NAUJIENOS

Kokios jėgos valdo lietuvį?

A. Kavakienė/ alietuvis.us Perskaičius „Amerikos lietuvio“ ir „Draugo“ žurnalistų, skaitytojų straipsnius bei pasisakymus apie lietuvius valdančias bei skaidančias jėgas, kyla minčių.