0

Pirmoji politinė baltų genčių sutartis

vasario 8, 2017 Istorija

Pirmoji politinė baltų genčių sutartis

L. Klimka.\\ Vasario 7-oji mūsų krašto istorijoje, jos įvykių chronologijoje, yra svarbi data. 1249-aisiais šią dieną baltų gentys Kristburgo pilyje sudarė pirmąją politinę sutartį su Europos galingaisiais. Galima tai vertinti kaip pirmąjį žingsnį į europinės diplomatijos, tarptautinių santykių istoriją. Ta sutartimi prūsų gentys, norėdamos išsaugoti savo gyvastį, pasidavė Kryžiuočių ordinui.

0

Prūsų kraujo paveldėtojai

gegužės 28, 2015 Archyvai, Istorija

Prūsų kraujo paveldėtojai

Menant Didžiojo prūsų sukilimo svarbą baltų pasauliui ir 750-ąsias jo metines su istoriku TOMU BARANAUSKU kalbasi Juozas Šorys

0

Pirtis –XIV–XVIII a. Valstiečių „mažoji bažnyčia“ (2)

kovo 4, 2015 Baltų pasaulėžiūra

Pirtis –XIV–XVIII a. Valstiečių „mažoji bažnyčia“ (2)

Rimantas Balsys\\ DIEVŲ GARBEI KŪRENAMA PIRTIS Pirmasis apie dievų garbei kūrenamą pirtį užsimena Petras Dusburgietis. 1326 metų „Prūsijos žemės kronikoje“ jis rašo: Iš pagarbos savo dievams kurie ne kurie kasdien maudosi pirtyje, kiti pirties tiesiog kęste nekenčia 20. Šią informaciją, eiliuodamas P.Dusburgiečio kroniką, XIV a. ketvirtame dešimtmetyje pakartojo Dikalojus Jerošinas:

0

Auka ir aukojimas senovės Prūsijoje (3)

vasario 28, 2015 Baltų pasaulėžiūra

Auka ir aukojimas senovės Prūsijoje (3)

Elvyra Usačiovaitė\\Straipsnio pradžia čia\ 1520 m., kaip rašo L. Dawidas, lenkai užpuolė Prūsijos žemes, užėmė Natangą ir kėsinosi į Karaliaučių. Sembos gyventojai išsigando. Norėdamas išvengti pavojaus prūsų vaidila Baltinas Suplitas viešai aukojo pagonišku papročiu. Tam tikslui buvo parūpintos dvi statinės alaus ir juodas jautis. Prie jūros, Rantau vietovėje, dalyvaujant prūsų kaimiečiams vyrams (moterims buvo uždrausta), […]

1

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

gruodžio 1, 2012 PASAULĖŽIŪRA

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

Algirdas Patackas// tęsinys(2) 1972 m. išleistame „Baltų-slavų rinkinyje“ išspausdintas rusų kalbininko – struktūralisto Vladimiro N. Toporovo straipsnis kukliu pavadinimu „Pastabos baltų mitologijos klausimu“ [19]. Straipsnyje buvo užsibrėžtas tikslas, panaudojant vadinamąjį dievovardžių paskirstymo (teonimų distribucijos) metodą, iš išlikusių istoriniuose šaltiniuose dievų sąrašų atstatyti visų baltų dievų ryšius.

0

KITU KAMPU APIE TRAGIŠKĄ PRŪSŲ ISTORINĘ LEMTĮ (3)

lapkričio 21, 2012 Istorija

KITU KAMPU APIE TRAGIŠKĄ PRŪSŲ ISTORINĘ LEMTĮ (3)

Tęsinys, pradžia lapkričio 19d. Romualdas Grigas// Praeis du šimtai metų ir tas krikščioniškosios Romos bažnyčios flangas, atstovaujamas vos kelių šimtų Ispanijos korsarų (valdžios palaikomų pusiau sukarintų plėšikų) užkariaus Vidurio ir Pietų Ameriką, sunaikins milijonus vietinių gyventojų, „mainais“ pasiimdami nesuskaičiuojamą daugybę aukso dirbinių, iš kurių Ispanijos bažnyčios išsilydys Jėzaus Kristaus, Švč. Marijos, Šv. Juozapo ir kitų […]

0

KITU KAMPU APIE TRAGIŠKĄ PRŪSŲ ISTORINĘ LEMTĮ (2)

lapkričio 20, 2012 Istorija

KITU KAMPU APIE TRAGIŠKĄ PRŪSŲ ISTORINĘ LEMTĮ (2)

Romualdas Grigas// Ir odė, ir nekrologas prūsams Europa, į save sugėrusi helenizmą, judaizmą ir Romos imperializmą, tapo krikščioniška. Bet krikščionybės centras – Roma pasiliko, švelniai tariant, ir ideologinio, ir kultūrinio imperializmo centru. Žvelgiant į anų laikų Romos bažnyčią, daug kas atrodo neįtikėtina, chimeriška. Na, kad ir jos tuometinių teologų ginčai apie tai, ar kada nors […]

3

Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai…

balandžio 20, 2012 Istorija, PASAULĖŽIŪRA, tradicijos ir papročiai

Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai…

Vytautas Ališauskas// Pagrindinis veikėjas šiame tekste yra pagoniškieji dievai, veiksmo vieta – trys Lietuvos kaimai, veiksmo laikas – 1619 Viešpaties metai. Bet pradėkime iš eilės.

1

Esame paslėptos erotinės tradicijos tauta

gruodžio 21, 2011 Šeima, Švietimas, tradicijos ir papročiai

Esame paslėptos erotinės tradicijos tauta

Emilija Čepulionytė// Sovietmečio patirtis „Tai, kad sovietmečiu nebuvo sekso, dar nereiškia, kad nesituokėme, nesimylėjome ir negimdėme vaikų“, -sako Vytautas Gudonis, Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros habilituotas daktaras, profesorius.

0

Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai

gruodžio 18, 2010 PASAULĖŽIŪRA

Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai

Jonas TRINKŪNAS. Prūsai buvo įtakingiausias etnosas baltų pasaulyje, o Sembos pusiasalis tapo svarbiausiu visų baltų dvasiniu centru. Tai paskatino daugelį amžių trukusi gintaro prekyba bei ryšiai su svarbiausiais senovės pasaulio centrais. Istorikai, archeologai, kalbininkai iškelia daug koncepcijų ir bando nustatyti įvairialypes baltų, germanų bei slavų genčių sąveikas šiame regione. Galima neabejojant teigti – prūsų kultūra […]