0

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

lapkričio 4, 2012 Šventės, tradicijos ir papročiai

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

Saulė Pinkevičienė// Dzū­kiš­kos rau­dos – ypa­tin­ga fol­klo­ro da­lis. Net šiuo­lai­kiš­ka gar­so, vaiz­do tech­ni­ka ne­pa­jė­gi įam­žin­ti skaus­mo dėl ar­ti­mo bran­gaus žmo­gaus ne­tek­ties, ku­ris rau­dos žo­džiais lie­ja­si iš pa­są­mo­nės ir ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Tik­ras rau­das gir­dė­jo­me re­tas mū­sų, nes jų ne­įmanoma at­lik­ti sce­no­je, kaip dai­nos ar šo­kio, tik – iš­gy­ven­ti. Aly­tu­je gy­ve­na be­ne vie­nin­te­lė šią uni­ka­lią tra­di­ci­ją Dzū­ki­jo­je […]

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (5)

balandžio 18, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (5)

Pradžia 20110414 DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Tęsinys 4 Pyktis Liūdesys vs džiaugsmas nėra vienintelės svarbios karo emocijos, nors kaip tik įtampa tarp liūdesio ir džiaugsmo polių yra karo kovų ašis. Tačiau pati karo varomoji jėga yra pyktis – jausmas, kylantis iš liūdesio bei skausmo ir virstantis saldžia keršto jėga, vedančia nuo liūdesio ir skausmo link piktdžiugos.

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (4)

balandžio 17, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (4)

Pradžia 20110414 DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Tęsinys 3 Raudančios deivės Kai kalbame apie kontaktą su dievais, turime omenyje religinę ritualo prasmę ir jo mitologinį kontekstą. Mitologijoje labai svarbi analogija tarp dievų ir žmonių pasaulio, lemianti ritualo steigtį, – rituale ieškoma jo pirmtakų, steigėjų, nes dieviška steigtis įprasmina ritualą kaip religinį.

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (3)

balandžio 15, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (3)

Pradžia 20110414 DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Tęsinys 2 Liūdesio ritualizavimas Niekas neabejoja, kad raudos yra apeiga, o raudojimas – apeigos atlikimas. Šios apeigos prasmė lietuvių folkloristikoje ir mitologijoje aiškinama įvairiai. Viena vertus, manoma, kad apeiginis raudojimas organizuoja liūdesio emociją tam tikra kryptimi ir palengvina raudančiojo, gedinčiojo psichologinę būseną (Astrauskas 1994: 17)[8].

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (1)

balandžio 14, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (1)

DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Yra  daug  ritualo  tyrimo  būdų.  Šiame  straipsnyje  pasirinkta  jausmų  analizės perspektyva, kuri mažai taikyta nagrinėjant baltų religiją ir mitologiją. Religijose jausminė išraiška yra labai svarbi, skirtingi jausmai, kaip kad džiaugsmas, meilė, pyktis, liūdesys ir panašiai, sudaro religinės ideologijos jausminę skalę, kurioje atsiskleidžia religijos vertybinė sistema (plg. krikščioniškų jausmų spektrą tarp Dievo meilės […]