0

Čikagos šiaurėje įsikūrę lietuviai kviečia dalyvauti „Rudens baliuje“

spalio 20, 2011 Lietuviai užsienyje

Čikagos šiaurėje įsikūrę lietuviai kviečia dalyvauti

Kiekvieną rudenį JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė ruošia ,,Rudens balių“. Tai sena, kasmet vykstanti graži tradicija, suburianti šiauriečius ir svečius. Nesame kaip dauguma JAV lietuviškų bendruomenių: neturime savo namų, kur vyktų Gedimino lituanistinės mokyklos pamokos, neturime bažnyčios, parapijos patalpų, kur galėtume susirinkti lietuviškoms šv. Mišioms, neturime šiaurėje ir lietuviškų restoranų ar kavinukių. Sunkoka, bet tai […]