3

Runų kalendorius Lietuvoje

gruodžio 30, 2010 Astronomija, Rašmenys

Runų kalendorius Lietuvoje

Vilniaus istorijos ir etnografijos (dabar Nacionalinio muziejaus) stenduose galima pastebėti nedidelę dešimties medinių lapų knygelę, dailiai aštriu įnagiu išraižytais ženklais. Kiekvieno lapo viršuje ir apačioje yra yra po dvi eilutes runų rašmenų, o viduryje išraižyti simboliai, primanantys piktogramas. Dvi eilutės yra įrėmintos lygiagretėmis tiesėmis, pažymint, kad jos čia pagrindinės. Ženklai kartojasi kas septyni, tad nesunku […]

0

Kalendoriaus istorija Lietuvoje ir pasaulyje

gruodžio 28, 2010 Archyvai, Istorija

Kalendoriaus istorija Lietuvoje ir pasaulyje

Libertas Klimka. Kalendoriaus poreikis atsirado pirmykštėje bendruomenėje, tikėtina, kad pirmiausia atšiauraus klimato juostoje. Tik labai atidžiai stebėdami gamtą, palaipsniui imdami suvokti jos vidinius ritmus, žmonės gebėjo čia išgyventi, apsiginti nuo bado ir šalčio. keičiantis pragyvenimo ar ūkininkavimo būdui, kito ir kalendorinė sistema.