0

Žodis Saitynas buvo pasiūlytas vietoj jau vartojamo žodžio „žiniatinklis“

sausio 7, 2012 Lietuvių kalba

Žodis Saitynas buvo pasiūlytas vietoj jau vartojamo žodžio „žiniatinklis“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Informatikos terminijos komisijos pasiūlymą dėl pavadinimo angl. World Wide Web (the Web, WWW) lietuviško atitikmens. Posėdyje dalyvavo Terminologijos pakomisės nariai (Z. Gudžinskas, A. Rimkutė, A. Smilgevičius, R. Stunžinas) ir Informatikos terminijos komisijos nariai (G. Grigas, S. Maskeliūnas, A. Žandaris). Pakomisė neprieštaravo Informatikos terminijos komisijos siūlomam naujam lietuviškam terminui […]