0

Sveikinimas Saulėgrįžos šventei

gruodžio 24, 2020 Šventės

Sveikinimas Saulėgrįžos šventei

Mieli tautiečiai, Atbėga Elnias devyniaragis, lėliu Kalėda kalėda

2

Sveikinimai su Saulėgrįža Lietuvos žmonėms

gruodžio 24, 2018 Šventės, tradicijos ir papročiai

Sveikinimai su Saulėgrįža Lietuvos žmonėms

Oi atabėga bistrus alnelis Lėliu Kalėda, Kalėda. Bistrus alnelis devyniaragis Lėliu Kalėda, Kalėda. Ant devinto rago kavolėliai kalė Lėliu Kalėda, Kalėda. Atlakia alnias devyniaragis Oi Kalėda, Kalėda. Jis atlėkis vandeny žiūro, Oi Kalėda, Kalėda. Vandeny žiūro ir ragus skaito, Oi Kalėda, Kalėda.

0

“Vidury lauko stovi grūšelė”

gruodžio 24, 2014 NAUJIENOS

“Vidury lauko stovi grūšelė”

SVEIKINAME VISUS LIETUVOS ŽMONES SU SAULĖGRĮŽOS ŠVENTE Tegu jūsų namus aplanko Dievo palaiminimas, užpildo jūsų širdis meile, Dora ir gailestingumu, jūsų sveikatai suteikta Gyvatos, o namams Skalsos, jūsų mintyse teatgimsta Viltis ir Šviesa nugali Tamsą. Artėja mūsų globėjas Elnias Devyniaragis. Pasitikime ji tinkamai, kaip jis atneša mums GYVENIMO ŠVIESĄ. Su šventėmis ir Atgimimu. baltai.lt redakcija

0

Saulės vadavimo apeigos

lapkričio 6, 2012 Kultūra, Skambesiai

Saulės vadavimo apeigos

VY­TAU­TAS LUK­ŠAS// Ora­to­ri­ja „Sau­lės va­da­vi­mo apei­gos“ – sie­kis su­grą­žin­ti gy­vy­bę se­no­sios lie­tu­vių kul­tū­ros pa­li­ki­mui. Rug­sė­jo 13 d. mi­nė­tas Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus aš­tuo­nias­de­šimt­me­tis ta­po pre­teks­tu pra­tęs­ti šio žy­maus mo­der­niz­mo kom­po­zi­to­riaus pra­dė­tą pa­go­niš­kų­jų ora­to­ri­jų tra­di­ci­ją. Tik šį­kart pa­slap­tin­ga mu­zi­ka klau­sy­to­jui pra­by­la pir­mykš­te for­ma – se­ną­ja tra­di­ci­ne dai­na­vi­mo ma­nie­ra ir ri­tu­a­li­niais šo­kiais.

0

Birželio 22d. Saulėgrįžos šventė ant Pavištyčio piliakalnio

birželio 22, 2012 NAUJIENOS, Renginiai, Šventės

Birželio 22d. Saulėgrįžos šventė ant Pavištyčio piliakalnio

Birželio 22 d. 18 val. ant Pavištyčio piliakalnio/ prie Vištyčio ežero / Baltų sąšauka.

0

JONINĖS KAUNE 2012

birželio 22, 2012 Šventės, tradicijos ir papročiai

JONINĖS KAUNE 2012

Gyvosios istorijos festivalyje ,,Europa. Napoleonas I Kaune 1812″ 2012 m. birželio 23 d., šeštadienis, 19 val. Nemuno saloje Tradiciniai lietuviškų Rasų papročiai, laužai, vainikų plukdymas, kupolių rinkimas, būrimas, saulės palydos, ugnies pagarbinimas, paparčio žiedo ieškojimas.

0

Joninių šventė: įdomiausios tradicijos iš viso pasaulio

birželio 21, 2011 PASAULĖŽIŪRA, Pasaulio įvykiai, Šventės

Joninių šventė: įdomiausios tradicijos iš viso pasaulio

Trumpiausią metų naktį ir ilgiausią dieną švenčia daugybė pasaulio tautų. Ir vis dėlto ši pagoniškus papročius menanti šventė, apgaubta krikščioniška Švento Jono nakties skraiste, labiausiai švenčiama būtent krikščioniškame pasaulyje. AFP/Scanpix nuotr.