0

Išlydėtas į Dausas krikščionių ir baltų apeigomis

rugsėjo 8, 2011 Amžina Atilsi, PASAULĖŽIŪRA

Išlydėtas į Dausas krikščionių ir baltų apeigomis

Liutauras Baltasis/ 2011 rugsėjo 4 d. pakilęs į Amžinąją kelionę baltų tikėjimo vyriausias druwių žynys ir mokytojas Vilius Gibavičius, pagal baltiškas tradicijas buvo palydėtas Į Amžinąją poilsio vietą Karveliškių kapinėse, tremtiniams išskirtoje teritorijoje. Pagal senąjį tikėjimą mirusį laidodavo ne anksčiau kaip po trijų dienų, taip ir šiuo atveju buvo laikomasi baltiškos tradicijos.

0

Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai

gruodžio 18, 2010 PASAULĖŽIŪRA

Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai

Jonas TRINKŪNAS. Prūsai buvo įtakingiausias etnosas baltų pasaulyje, o Sembos pusiasalis tapo svarbiausiu visų baltų dvasiniu centru. Tai paskatino daugelį amžių trukusi gintaro prekyba bei ryšiai su svarbiausiais senovės pasaulio centrais. Istorikai, archeologai, kalbininkai iškelia daug koncepcijų ir bando nustatyti įvairialypes baltų, germanų bei slavų genčių sąveikas šiame regione. Galima neabejojant teigti – prūsų kultūra […]

0

Senovės lietuvių tikėjimo sąsajos su kitomis religijomis

gruodžio 17, 2010 Dvasinis ugdymas, PASAULĖŽIŪRA

Senovės lietuvių tikėjimo sąsajos su kitomis religijomis

Senovės lietuvių tikėjimas (Parengė R. Kairaitis) Apie senąjį lietuvių tikėjimą geriausiai žinome mes patys – lietuviai, nes tai glūdi giliai mumyse. Tereikia tiktai parimti ir prisiminti. Kiekvienas turėtume ieškoti ir surasti savo Romuvą. Ši Romuva – tai mūsų ramybės vieta arba Dieviškos Palaimos būsena – Romovė, kuri yra pats brangiausias žmogaus turtas, ne žemiškas, ne […]

2

Senojo religingumo būdas GINTARAS BERESNEVIČIUS

gruodžio 10, 2010 Archyvai, PASAULĖŽIŪRA

Senojo religingumo būdas  GINTARAS BERESNEVIČIUS

Lietuvių religinė terminija Tikėjimas. Pats lietuvių kalbos žodis „tikėjimas“ kildintinas iš „tikras“, ir šiuo požiūriu atrodytų, kad tai įvedus krikščionybę naujajai religijai sukurta ar naujai sureikšminta sąvoka. Tai liudytų analogišku būdu atsiradusi rus. vera, lenk. wiara lotynizmai, kilę iš krikštytojų atneštos ir propaguotos vera religio, „tikrosios religijos“, sampratos. Tad žodis „tikėjimas“ veikiausiai būtų lenkiško lotynizmo […]