0

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(3)

gegužės 9, 2015 Baltų pasaulėžiūra

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(3)

RIMANTAS BALSYS\\ Pabaiga\pradžia, spausti čia 2.2. mBychovco kronikos duomenų patikimumas Bychovco kronikos legendinė dalis bei įvairūs jos sekiniai (11) taip pat sulaukė nemenko įvairių sričių tyrėjų dėmesio. Šioje kronikoje greta kitų įpinta ir Palemono legenda, bylojanti apie kunigaikščio Palemono ir jo palikuonių įsikūrimą Pabaltijyje.

0

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(2)

gegužės 7, 2015 Baltų pasaulėžiūra

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(2)

RIMANTAS BALSYS\\ Tęsinys\pradžia, spausti čia Ikikrikščioniškuoju laikotarpiu parašyti šaltiniai Šiai grupei priskirtini keturi rašytiniai šaltiniai: Herodoto „Istorija“, Šv. Adalberto gyvenimo aprašymas, Magdeburgo analai, Kristburgo sutartis ir Eiliuotoji Livonijos kronika. Juose kalbama apie turėtus stabus, jų statymą šventyklose (šventvietėse?) ir garbinimą, tačiau kaip tie stabai atrodė, t. y. ar jie buvo antropomorfinio pavidalo, minėtuose šaltiniuose duomenų […]

0

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(1)

gegužės 5, 2015 Baltų pasaulėžiūra, Pagonybė, PASAULĖŽIŪRA

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai  rašytinių šaltinių duomenimis(1)

RIMANTAS BALSYS\\ Remiantis rašytiniais baltų religijos ir mitologijos šaltiniais, kurie teikia duomenų apie lietuvių ir prūsų galimai turėtus dievų atvaizdus, taip pat pasitelkiant archeologijos duomenis, siekiama nustatyti, ar ikikrikščioniškuoju laikotarpiu lietuvių ir prūsų gentys turėjo antropomorfinio pavidalo dievų stabų.

0

Naikintuvai virš Kryžių kalno

spalio 18, 2011 Istorija, Paminklai, Paveldas

Naikintuvai virš Kryžių kalno

VYTAUTAS KINČINAITIS// Nėra didesnio prieštaravimo už triumfuojančią bažnyčią – nei didesnio neskoningumo. Nuo jo nukentėjo ir Šv. Petro bazilika Romoje. Josifas Brodskis