0

SIELA IR GAMTOS ELEMENTAI(4)Pražuva

spalio 8, 2011 mitologija, PASAULĖŽIŪRA

SIELA IR GAMTOS ELEMENTAI(4)Pražuva

G. Beresnevičius*/ Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys: PRAŽUVA Kalbant apie sielos sąsajas su gamtos elementais, gali kilti klausimas, kiek šios sąsajos yra glaudžios, ir ar jos negali iš esmės paveikti sielos pomirtinio likimo – pavyzdžiui, ar siela, būdama tiesiogiai susieta su vienu iš elementų, po žmogaus mirties negali visiškai į jį įsilieti, t.y. išnykti?

0

Kilpos šešėlyje (1)

balandžio 18, 2011 Istorija, PASAULĖŽIŪRA

Kilpos šešėlyje (1)

DAINIUS ELERTAS* Korimasis ir senoji baltų pasaulėžiūra Savižudybės problematika Lietuvoje susidomėta neseniai. Savižudybės reiškinį senovės baltų ir lietuvių pasaulėžiūroje plačiau aptarė G. Beresnevičius, D. Gailienė, I. Ružytė. Korimosi reiškinio tyrinėtojai atskirai netyrinėjo, todėl jį aptarsime išsamiau.