3

Kaip bažnyčia daro šventuosius

kovo 12, 2011 Archyvai, Istorija

Kaip bažnyčia daro šventuosius

LMA akademikas Juozas Jurginis Nors XV am. tolima praeitis, bet istorijai jis ne paslaptis. Jogailos sūnus Kazimieras 1440 metais buvo paskelbtas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, netrukus tapo ir Lenkijos karaliumi. Jis turėjo net dvylika vaikų: šešis berniukus ir šešias mergaites. Tarp jų buvo visokių – sveikų ir paliegusių. Viena duktė mirė dar kūdikystėje.

0

Kaziuko mugė – Gediminaičių istorijos ištakos

kovo 6, 2011 Istorija

Kaziuko mugė - Gediminaičių istorijos ištakos

BALTAI.LT* Šv. Kazimieras kilęs iš garsiosios ir garbingos Gediminaičių giminės, savo kilme buvo Jogailos anūkas. Šios giminės atstovų šaka iš kurios kilo  Kazimieras – didieji Lietuvos kunigaikščiai: Gediminas (1275-1341m.), jo sūnus Algirdas (1296-1377m.), Algirdo sūnus Jogaila Vladislovas (1350-1434m.) tapęs LDK Didžiuoju Kunigaikščiu, Lenkijos karaliumi, Jogailos sūnus  Kazimieras Jogailaitis (1427-1492m.) buvęs Lenkijos karaliumi ir jo sūnus, […]