0

SVEIKINAME SU ŠVENTE SUGRĮŽUS SAULEI

gruodžio 26, 2017 Šventės

SVEIKINAME SU ŠVENTE SUGRĮŽUS SAULEI

Sveikiname Lietuvos gyventojus, visus baltus, lietuvius, latvius, prūsus ir kitas gentis, kurios šias naktis budi prie Šventos ugnies be kraujo, pavydo, pykčio ir keršto. Telaimina Jus Amžinoji Šviesa, Šviesos Dievai ir Šviesos žmonės, kurie aukojosi vardan Laisvės, savo kalbos, papročių ir Žemės,  kurios palaimintą Duoną virpėdami keliame prie lūpų. Telaimina Jus Dangus ir jo Šviesa, […]

0

Baltai.lt svetainė sveikina visus Lietuvos žmones su Saulėgrįža

gruodžio 26, 2016 Tautos balsas

Baltai.lt svetainė sveikina visus Lietuvos žmones su Saulėgrįža

Mieli Lietuvos žmonės, lietuviai ir baltų palikuonys, Lietuvos gyventojai ir svečiai, užsienyje esantys baltų palikuonys ir visi, kuriem vardas Lietuva yra jų širdyse, SVEIKINAME JUS SU SAULĖS SUGRĮŽTUVĖMIS IR ATĖJUSIOMIS KALĖDOMIS.

1

Sveikiname su atėjusia Šviesos švente

gruodžio 24, 2012 Šventės, tradicijos ir papročiai

Sveikiname su atėjusia Šviesos švente

Sveikiname visus baltai.lt skaitytojus, tautiečius gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, esančius svetimoje šalyje ir Lietuvoje, visus baltiško krašto gyventojus. Baltų žinyčia Jums linki šiais 2013 metais Baltų tikėjimo žmonės SIUNČIA VISIEMS ŠVIESOS, SKALSOS, SVEIKATOS, TVIRTYBĖS IR PRATURTĖJIMO. Jūsų šeimoms linkime GAUSOS, RODOS, DOROS, LAIMĖS MEILĖS IR SANTARVĖS. Baltai.lt viršaičiai