0

Baudžiamasis statutas tarpukario Lietuvoje – ypatingasis 528 straipsnis

lapkričio 15, 2014 DORA, Istorija

Baudžiamasis statutas tarpukario Lietuvoje – ypatingasis 528 straipsnis

Rufina Ramanauskaitė// Atsiribodama nuo visos Lietuvos prostitucijos nagrinėjimo, savo tyrimo objektu pasirinkau 1918-1939 metų Kauną. Nors šis straipsnis chronologiniu požiūriu peržengia Kauno miesto kaip laikinosios sostinės ribas, tačiau pagrindinis straipsnio tikslas yra bent fragmentiškai aptarti Laikinosios sostinės prostituciją ir su ja susijusias problemas, šiuo atveju prostitucijos teisinį statusą.