0

Knyga apie lietuvių tautotyros teorijos ir istorijos pradmenis

kovo 30, 2012 Leidiniai

Knyga apie lietuvių tautotyros teorijos ir istorijos pradmenis

Lidija Veličkaitė// Mūsų himno autorius Vincas Kudirka prieš mirtį rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei kalbėjo: „Jei teks jums kada maskolių valdžia nusikratyti, turėsite dar sunkesnę kovą, kol savo juodųjų nenugalėsite.“ Šie pranašiški žodžiai, pasakyti prieš šimtą metų, tinka ir šiandien. Po 50 metų okupacijos išlikome. Tapome nepriklausomi. Tačiau po dainuojančios Sąjūdžio revoliucijos pritilo inteligentų balsas ir šiandien […]