0

Pamokanti pasakaitė apie trys senukus

gruodžio 25, 2010 Dvasinis ugdymas

Pamokanti pasakaitė apie trys senukus

Moteris išėjo iš savo namų ir pamatė  kiemelyje prie gatvės tris senukus su ilgomis baltomis barzdomis. Ji nepažino jų. Ji tarė “Tikriausiai mes nepažįstami, bet jūs ko gero alkani. Prašau užeikit į namus ir pavalgykit.”