0

ŽEMAIČIŲ VELYKŲ VALGIAI

balandžio 5, 2012 Paveldas, tradicijos ir papročiai

ŽEMAIČIŲ VELYKŲ VALGIAI

Vincentas Sakas// Karališki Šventųjų Velykų pietūs. Štai kaip XVI amži aus pradžioje metraštininkai aprašė Lietuvos valdovų Šventųjų Velykų pietus: ant Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo Kazimieraičio Jogailaičio (1506-1548) bei jo brolio Valdislavo, kuris tuo metu buvo Čekijos ir Vengrijos karalius, Šventųjų Velykų stalo buvo dedamas keptas įdarytas avinėlis, simbolizuojantis Dievo avinėlį. Jį, […]