0

VELYKOS

kovo 28, 2014 tradicijos ir papročiai

VELYKOS

Pirmas sekmadienis po pavasario lygiadienio, esant mėnulio pilnačiai. Tai senovinė gamtos atgimimo ir žemės ūkio darbų pradėtuvių šventė. Liaudiškuose jos papročiuose persipynę mitiniai tikėjimai su krikščioniškosiomis Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų dogmomis.