0

Vydūno „Žmogus ir gyvata“ 2 dalis

spalio 12, 2016 DORA, Moterys ir Vyrai, Sveika gyvensena

Vydūno „Žmogus ir gyvata“ 2 dalis

Ištrauka iš Vydūno knygos „GIMDYMO SLĖPINIAI“ Pirma dalis čia Gamta, kaip ir žmogaus prigimtis, randasi iš ma­terijos, kuri beveik neapčiuopiama ir vadina­ma eteriu. Jis yra jūra, iš kurios kyla augančioji gy­vybė. Visai kitoks visumos skyrius yra geismų pasau­lis. Iš jo kuriasi geismingoji žmogaus gyvybė arba vėlė. Žmogui apleidus kūną, tai yra jam pasimirus, vėlė tampa […]

0

Vydūno „Žmogus ir gyvata“

spalio 11, 2016 DORA, Dvasinis ugdymas, Sveika gyvensena

Vydūno

Ištrauka iš Vydūno knygos „GIMDYMO SLĖPINIAI“ Vydūnas reikalingas, artimas ir suprantamas ir šiandien, nors nuo jo gimimo praėjo jau 148 metai.  Didžiojo mūsų tautos žadintojo siela vis dar plevena tarp mūsų. Vydūno žodžiai ir mintys ir šių laikų žmones skatina mąstyti, tobulėti, tapti geresniais. Gyvenimo prasmė Iki šiol kalbėdami apie gimdymo slėpinius, kartais giliau žvelgėme […]

0

DORA AR DARNA? Ir kaip kas ją supranta. 2 dalis

gruodžio 19, 2014 DORA, PASAULĖŽIŪRA

DORA AR DARNA? Ir kaip kas ją supranta. 2 dalis

Vydūnas. Gyvosios etikos mokykla DORA  Trečioji žmoniškumo apraiška gyvenime yra dora. Ji taip pat tegali būt suprasta iš žmogaus visumos ir jos glūdėjimo gyvenimo visumoje. Kitaip mąstant susikauptų daug neaiškumų ir painių.

0

DORA AR DARNA? Ir kaip kas ją supranta. 1 dalis

gruodžio 14, 2014 DORA, PASAULĖŽIŪRA

DORA AR DARNA? Ir kaip kas ją supranta. 1 dalis

Sąmoningumas, gyvasis Tikėjimas ir religija pagal Vydūną Vargu ar gali daug ką paaiškinti, jei Mes kokį nors vieną religinį mokymą laikome teisingu. Labai dažnai toks Tikėjimas yra sąmoningumo išsižadėjimas. Tokio Tikėjimo, kai jis tik vienas laikomas teisingu, vidinis poveikis yra kenksmingesnis, negu nuodijimasis nikotinu ar alkoholiu, negu vergavimas instinktams, geismams ar aistroms. Jis temdo sąmoningumą, […]

0

Ženklas krantui, kurio laiveliai išsilenkdavo

rugsėjo 24, 2013 Istorija, JŪRA-UOSTAI, Kaimas, Laivyba

Ženklas krantui, kurio laiveliai išsilenkdavo

Egidijus Bacevičius // Džiugina pastarąjį dešimtmetį labai sustiprėjęs pamario (Šilutės rajono) kultūrinis gyvenimas – įvyksta reikšmingų renginių krašto praeičiai atminti. Įgyvendinama naujų užmanymų. Vis dėlto, puoselėjant gaires ateičiai dėl skubėjimo neišvengiama akibrokštų. Vieną, platesnių užmačių siekiantį, iki šiol deramo įvertinimo negavusį įvykį čia ir noriu aptarti. 2012 m. liepos 20-21 d. „Marių šventės“ metu Kintuose […]

0

Kaip rašysime tikrąją VYDŪNO pavardę?

rugpjūčio 13, 2013 Įžymūs žmonės

Kaip rašysime tikrąją VYDŪNO pavardę?

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS// Šiais metais minėjome dvi žymaus Mažosios Lietuvos filosofo, rašytojo ir kultūros veikėjo Vydūno sukaktis. Sukako 145 metai, kai jis gimė (1868 03 22) Jonaičiuose (Gaidelių vlsč., Šilokarčiamos aps.), taip pat 60 metų nuo jo mirties (1953 02 20) Detmolde (Vokietijoje). Gegužės 10 d. Detmolde prie pastato, kuriame laikinai gyveno Vydūnas, pritvirtinta atminimo […]

0

Renginys Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ 80-mečiui paminėti.

rugpjūčio 28, 2012 Įžymūs žmonės, Kultūra, Renginiai

Renginys Vydūno knygos

Vydūno draugija ir Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia į renginį, skirtą Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ 80-mečiui paminėti.

0

Politikus žmoniškumo moko Vydūnas

birželio 9, 2012 Įžymūs žmonės, Kūrėjai ir kūryba

Politikus žmoniškumo moko Vydūnas

Deimantė ZAILSKAITĖ, “Respublikos” žurnalistė// Vydūno raštai turėtų būti kiekvieno politiko ar į politiką žengiančio naujoko bibliotekoje, – įsitikinusi lituanistė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, kuri apie filosofo ir rašytojo Vydūno dramaturgiją yra išleidusi ir solidžią monografiją.

0

Kviečiame į pokalbį apie Vydūno regėjimus

balandžio 9, 2012 Dvasinis ugdymas, Renginiai

Kviečiame  į pokalbį apie Vydūno regėjimus

Vydūno mintys pamąstymui: „seniai man buvo sakoma, kad aš reiškiąsis  dažniau iš regėjimo kaip iš protavimo. Todėl paprastai galvojantiems tūli mano aiškinimai ne tuojau bus įmanomi…“

0

VYDŪNO tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

kovo 20, 2012 MEDICINA, Mokslas, Renginiai

VYDŪNO tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

VISUOMENĖS SĄMONĖ IR LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ VALDYMAS 14–oji VYDŪNO tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 2012 kovo 23 d. „Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“

0

Po devynių dešimtmečių grįžtanti Vydūno išmintis

vasario 27, 2012 Leidiniai, Švietimas

Po devynių dešimtmečių grįžtanti Vydūno išmintis

PRANAS GERVENIS// Kovo 11-osios proga LR prezidentei Daliai Grybauskaitei, Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui, Seimo ir Vyriausybės nariams Vydūno draugija įteikė po kuklią dovanėlę – naujai fotografuotiniu būdu išleistą 1921 m. išėjusią Vydūno knygą „Mūsų uždavinys“.

0

Pokalbis apie gyvąjį tikėjimą su mitologu Dainiumi Razausku

vasario 9, 2012 Kultūra, PASAULĖŽIŪRA, Renginiai

Pokalbis apie gyvąjį tikėjimą su mitologu Dainiumi Razausku

Tikėjimas yra širdies galia. Žmogus, tai esti, ta esybė kuri žino save esanti, turi tarsi susitikti su tuo, iš kur jos esybė pareina, tarsi savo kilmės priežastį išvysti. Tas susitikimas arba išvydimas būtų tikyba, o jai patirti reikalingas širdies, dvasios palinkimas ir galia, kuri vadinama tikėjimu. Jaunimas, 1912 m., gegužės Nr., p. 4

0

Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija

gegužės 5, 2011 PASAULĖŽIŪRA

Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija

VACLOVAS BAGDONAVIČIUS* Vydūno filosofiją iš esmės galima apibūdinti kaip religijos filosofiją. Visų joje keliamų klausimų išeities pozicija – žmogaus ir Dievo santykis. Tas santykis paaiškinamas gana paprastai: žmogus yra dvasinė esybė. Tai, kas sudaro jo esmę, t. y. žmoniškumas, yra ypatingo ryškumo dieviškosios būties apraiška pasaulyje. „Tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa“, – […]

2

VILNIUJE Kelionė Dievop su Vydūnu

kovo 21, 2011 Amžina Atilsi, Renginiai

VILNIUJE Kelionė Dievop su Vydūnu

2011 03 21 pirmadienį 18 val. VILNIUJE Kolionė Dievop su Vydūnu Vilniaus mokytojų namų svetainėje, Vilniaus g. 39

0

Vydūno premijos

gruodžio 8, 2010 NAUJIENOS

Vydūno premijos

Vydūno draugija yra numačiusi skirti premijas geriausiems 2011 metais ginamiems humanitarinių ir socialinių mokslų magistro darbams, skirtiems Vydūnui.