0

Žolininkas siūlo kasdien gyventi su džiaugsmu

rugpjūčio 1, 2016 MEDICINA, Sveika gyvensena, Žolininkystė

Žolininkas siūlo kasdien gyventi su džiaugsmu

Natalija KONDROTIENĖ Pro­fe­sio­na­lus far­ma­ci­nin­kas, žo­li­nin­kas Vir­gi­li­jus Skir­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad atei­ties žmo­nės bus la­bai pro­tin­gi, di­de­lė­mis gal­vo­mis, bet silp­nų rau­me­nų. Iš­liks chi­rur­gai, ta­čiau bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jus pa­keis me­di­ci­nos in­ži­nie­riai. Jo nuo­mo­ne, da­bar dau­ge­lį li­gų su­ke­lia blo­gas mais­tas, o la­biau­siai – žmo­gaus įsi­ti­ki­ni­mai ir min­tys.

0

Liepos 4 d. Folkloro diena „Laimužės lemta“

liepos 2, 2014 Kultūra, Renginiai

Liepos 4 d. Folkloro diena „Laimužės lemta“

Katedros aikštė, Gedimino kalnas ir papėdė, Bernardinų sodas 10.00–23.00 val. Didžiausia žmogaus gyvenimo siekis – atrasti savo laimę ir padaryti laimingus kitus. Iš pasakų žinome, kad laimės ieškojimui gali būti paskirtas visas žmogaus gyvenimas. Įprasta laimę sieti su žmogaus sėkme, pilnatve, gausa, skalsa, bet tradicija teigia ir kita – sakmėse, tikėjimuose, dainose žmogaus laime pavadinamas […]

0

Filomena Taunytė: „Gydytis galima ir šaltiena“

gruodžio 1, 2013 Archyvai, Liaudies medicina

Filomena Taunytė: „Gydytis galima ir šaltiena“

Garsiai žolininkei atminti/ Asta Raicevičienė// Gydytoja, žurnalistė, rašytoja, šešių knygų apie sveikatą autorė, 87 metų Filomena Taunytė, neretai prieštaringai vertinama dėl savo griežtų ir tiesmukų pasisakymų, tačiau visada mokanti sudominti žiūrovus ir klausytojus „Kėdainių garso“ skaitytojams pažėrė patarimų apie sveikatą.

0

Žolynų stebuklai (2)

liepos 23, 2012 Liaudies medicina

Žolynų stebuklai (2)

Ritualas- su vandeniu ir ugnimi Taigi, pernai metais Joninės V. Bukauskienės sodyboje buvusios ypatingos. Ta proga Virginija apsivilko specialų lino rūbą. Aukure degė ugnis, jai buvo aukojami pievų žolynai, o Arūnas po krikšto maldos apšlakstytas vandeniu. Vėliau visi ėjo į pievas ir iki trečios valandos ryto į taures rinko augalų rasą su žiedadulkėmis, kuri, pasak […]

0

Rita Balkutė – Lietuvos raganų draugė(2)

liepos 13, 2012 Liaudies medicina

Rita Balkutė - Lietuvos raganų draugė(2)

tęsinys//Eglė Kulvietienė// Vagis išduos rėtis „Kiekvienoje ekspedicijoje sutinku įdomių žmonių, užrašau vis kitokių, iki tol negirdėtų gydymo būdų, burtų“, – pasakoja Rita. Praėjusią vasarą Dieveniškių apylinkėse viena močiūtė jai papasakojo, kaip padėti vagiui atrakinti duris, o kita – kaip sugauti vagį. Pastarosios pasakojimas itin retas: į rėtį reikėtų įsmegti žirkles ir klausinėti, kas pavogė dingusį […]

5

Pas žolininkę Virginiją svečiuose, arba kaip gyvena „ragana“

liepos 4, 2012 Liaudies medicina

Pas žolininkę Virginiją svečiuose, arba kaip gyvena

Liutauras Baltasis// Apsilankius pas Virginiją, namuose tvyrojo linksma nuotaika, nes buvo suvažiavę jos beveik visi artimiejį, sūnūs su marčiomis ir anūkais. Vyras mus tuoj pasitiko karšto rūkymo paties sugautais karosais, raudėmis, žuvelių skonis net pirštelius aplaižyti galima. Virginija zujo tarp svečių, o dar ir mes netikėtai ant „galvos“ nukritome. Tuoj užsimezgė pokalbis apie žoleles, receptus, […]