0

Ar žemaičių pavadinimas Žmud galėjo būti žydiškos kilmės?

lapkričio 20, 2015 Istorija, Lietuvių kalba

Ar žemaičių pavadinimas Žmud galėjo būti  žydiškos kilmės?

L. Balsys, etnopsichologas\\ Pasidomėjus kaip rusakalbiai vadina žemaičius, išgirstame dažniausiai kelis pavadinimus: Жемайты arba жмудь, жамойты, жмудины; Kaip teigia wikipedijos rusų kalba šaltinis, žemaičių terminas turi dvejopą kilmę. Pirmoji kilo nuo žodžio „žemas“, nuo žemumos, priešingai aukštaičiams, kurie gyveno aukštai aukštumose ant kalno. Kita hipotezė, kad kilo nuo žodžio „žemė“. Tačiau dažnai susidursime su dar […]

0

Žemaitija ir žydų bendruomenė

spalio 11, 2014 Kaimas, Miestai, miesteliai

Žemaitija ir žydų bendruomenė

La­bai di­de­lis skir­tu­mas Že­mai­ti­jo­je bu­vo tarp kai­mo ir mies­to ar mies­te­lio gy­ven­to­jų. Tai lė­mė et­no­de­mog­ra­fi­nė mies­te­lių pa­dė­tis. 1846 m. ap­skri­ties mies­te Tel­šiuo­se iš 4371 gy­ven­to­jo 2908 bu­vo žy­dai. Be­veik toks pat pro­cen­tas žy­dų gy­ve­no Plun­gė­je ir ki­tuo­se Že­mai­ti­jos mies­tuo­se.

0

Išsiaiškino, kad nacių lyderis palaidotas žydų kapinėse

lapkričio 1, 2013 Istorija, Pasaulyje

Išsiaiškino, kad nacių lyderis palaidotas žydų kapinėse

Vokietijos istorikas sako atskleidęs paslaptį, kur dingo nacių slaptosios policijos Gestapo vadas Heinrichas Muelleris, pranykęs be žinios Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Tiesa, vargu ar atsakymas patiks nuo nacių nukentėjusiems žydams – Muellerio palaikai esą ilsisi žydų kapinėse Berlyno centre.

0

PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA SKIRTINGŲ KARTŲ ŽEMAIČIŲ LŪPOSE (4)

gruodžio 20, 2012 TAUTOSAKA

PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA SKIRTINGŲ KARTŲ ŽEMAIČIŲ LŪPOSE (4)

Pabaiga/ Pradžia Pasak istorinių šaltinių, žydai Viekšniuose apsigyveno dar XVII a. Jie čia plėtojo įvairiausius verslus, prekybą. Žydų bendruomenė Viekšniuose atrodo buvusi itin gausi. Antai 1897 m. Rusijos carinės vyriausybės gyventojų surašymo duomenimis, miestelyje gyveno 1305 krikščionys (lietuviai, rusai, lenkai) ir 1646 žydai, buvo net 60 parduotuvių. Taigi žydai sudarė 56% visų gyventojų, turėjo dvi […]