0

Steigti mažąją bendriją jau bus galima nuo rugsėjo 1 d.

rugsėjo 3, 2012 Amatai, Įstatymai, Lietuvos aktualijos

Ūkio ministerijos informacija//
Nuo rugsėjo 1 d. norintys pradėti savo verslą jau galės steigti naujos teisinės formos įmonę – mažąją bendriją. Mažoji bendrija turėtų būti labai patogi žmonėms, siekiantiems kurti smulkųjį, didelių investicijų nereikalaujantį šeimos verslą.

„Mažoji bendrija sudarys galimybę žmonėms be didesnių išlaidų ir gerokai paprasčiau pradėti savo verslą. Tikimės, kad ši nauja įmonės teisinė forma paskatins aktyviau užsiimti smulkiuoju šeimos verslu, nes iki šiol esamos juridinių asmenų teisinės formos ne visais aspektais atitiko smulkiojo verslo poreikius. Būtent mažoji bendrija spartins smulkiojo verslo pradžią, leis greitai ir minimaliomis išlaidomis pradedantiesiems verslininkams žengti į rinką. Dabar puikus metas pradėti savo verslą“, – sako ūkio ministras Rimantas Žylius.

Pasak ūkio ministro R. Žyliaus, kurti verslą Lietuvoje tapo paprasčiau ne tik dėl lengvesnės įmonės teisinės formos – mažosios bendrijos. Tarp svarbiausiųjų privalumų ministras mini verslo priežiūros institucijų įsipareigojimą pirmaisiais veiklos metais ne bausti, o konsultuoti. Taip pat 6 tūkst. litų vertės pirmųjų verslo metų paramos krepšelius, kurie suteikia finansinę atspirtį, kompensuojant konsultavimo, biuro bei mokymo paslaugas. Taip pat įmonėms bus taikomas Pelno mokesčio įstatyme numatytas lengvatinis 5 proc. tarifas, jei bendrijos metinė apyvarta neviršys 1 mln. litų ir joje dirbs ne daugiau 10 darbuotojų.

„Prieš beveik trejus metus pirmą kartą pradėta kalbėti apie naują verslo formą, kuri būtų patraukli norintiems kurti smulkųjį verslą. Buvo tikėtasi, jog kartu su pirmųjų verslo metų krepšeliais verslą pasieks ir šių įmonių teisinę formą reglamentuojantis Mažųjų bendrijų įstatymas. Todėl tikrai džiugu, jog pagaliau pradedančiuosius verslininkus pasiekė visa sistema: nauja patraukli verslo forma – mažoji bendrija, patyrusių verslo konsultantų pagalba kiekviename regione, naudojantis pirmųjų verslo metų krepšeliais, lengvatinės paskolos per kredito unijas.

Didžiausia siekiamybė šiuo metu – įtvirtinti tai, kas pasiekta, ir šios sistemos nekeisti, nejudinti bent keletą metų. Pradedantieji verslininkai ir tie, kurie norėtų pradėti verslą, labiausiai bijo nepastovumo“, – sako Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė.

Mažąją bendriją bus galima steigti dviem būdais: kai steigimui reikalingus dokumentus tvirtins notaras ir internetu (elektroniniu būdu). Elektroniniu būdu bus galima steigti mažąją bendriją, kai VĮ Registrų centras įdiegs tokią galimybę suteikiančius informacinės sistemos pakeitimus. Numatyta, kad mažąją bendriją steigiant elektroniniu būdu dokumentai internetu bus pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui be notaro tvirtinimo. Šiai galimybei įgyvendinti parengtos mažosios bendrijos pavyzdinės steigimo sutarties ir steigimo akto formos bei pavyzdiniai nuostatai.

Mažąją bendriją galės steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų. Mažajai bendrijai nėra nustatytas minimalaus kapitalo reikalavimas. Tad mažosios bendrijos steigėjams (nariams) palikta teisė patiems spręsti dėl mažosios bendrijos veiklai reikalingo turto.

Naujos teisinės formos patrauklumą lemia ir jos lankstumas – dėl daugelio aspektų mažosios bendrijos nariai galės susitarti tarpusavyje – dėl narių susirinkimo sušaukimo, balsavimo raštu, nario avansu gaunamų bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams, naujų mažosios bendrijos narių priėmimo, mažosios bendrijos nario savanoriško pasitraukimo iš mažosios bendrijos ir kt.

Atsižvelgus į skirtingus verslo poreikius pagal vykdomą veiklą, jos apimtį, pobūdį ir kitus veiksnius mažosios bendrijos steigėjams (nariams) bus leidžiama pasirinkti vieną iš dviejų mažosios bendrijos organų struktūrų. Pagal vieną iš jų mažojoje bendrijoje yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir mažosios bendrijos valdymo organas. Pagal antrąją – mažojoje bendrijoje yra mažosios bendrijos narių susirinkimas ir vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

Mažųjų bendrijų įstatyme įtvirtinta galimybė bendrijos pelną paskirstyti ne tik pasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams, bet ir jiems nepasibaigus. Ši nuostata leis pelningai veiklą vykdančiai mažajai bendrijai išmokėti jos nariams tenkančią pelno dalį ir nepasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams.

Nustatytos mažosios bendrijos narių socialinės garantijos analogiškos toms, kurios taikomos individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariams.

Mažųjų bendrijų apskaita bus tvarkoma pagal šiai teisinei formai patvirtintą verslo apskaitos standartą. Specifinės pelno mokesčio lengvatos, kurios būtų taikomos tik mažosioms bendrijoms, nenumatytos.

Seimas Vyriausybės inicijuotai ir Ūkio ministerijos parengtai naujai juridinio asmens teisinei formai pritarė š. m. birželio 29 d., kaip priėmė Mažųjų bendrijų įstatymą. Su įstatymu galite susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje.

Dažniausiai užduodami klausimai apie mažąją bendriją

Kuo mažoji bendrija skiriasi nuo UAB ir individualios įmonės?

Kaip įsteigti mažąją bendriją?

Mažosios bendrijos mokesčiai ir įmokos

Mažųjų bendrijų įstatymas

Mažųjų bendrijų įstatymas interaktyvaus PDF formatu

Daugiau informacijos apie mažąją bendriją rasite adresu www.ukmin.lt/mb.

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.