1

BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA 2012

rugsėjo 10, 2012 NAUJIENOS

2012 m. rugsėjo 22 d. 20-21 val. minint Baltų vienybės dieną kviečiame visus baltų genčių palikuonis Lietuvoje, Latvijoje ir visame pasaulyje įsijungti į Baltų vienybės ugnies sąšauką ir uždegti ugnis ant kalnų, piliakalnių, su baltų istorija susijusiose vietose. Prieš 776 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta Baltų vienybės diena. Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas – vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

foto aukuras.lt

Baltijos jūros rytų pakrantėje gyvenančius žmones nuo amžių siejo bendri protėviai, papročiai, giminystės ryšiai. Baltų genčių kalbos ir kultūra turi bendras šaknis. Įsikūrusios kaimynystėje baltų gentys išgyveno tūkstantmetę istoriją iki šiol. Tačiau baltams dažnai tekdavo kautis su užpuolikais, ginti savo žemes, savo gyvastį, savo kultūrą. Baltai išgyveno, nes jų stiprybė buvo vienybėje ir tikėjime, kur jie bebūtų gimtinėje ar tremtyje.

Šios sąšaukos esmė – aplankyti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant kalnų ar kitose su baltų istorija susijusiose vietose ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes.

Bendruomenes, organizacijas, pavienius asmenis rugsėjo 22 d. 20-21 val. dalyvausiančius Baltų vienybės ugnies sąšaukoje prašome pranešti apie tai adresu paveldas@aukuras.lt . Pranešime nurodykite vietą, kur bus uždegta ugnis ir kas ją įžiebs, kontaktus.

Pvz. Girnikų kalnas, Bubių sen., Šiaulių raj. Ugnį rugsėjo 22 d. 20 val. uždegs Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“. Renginio pradžia 18.30. Išsamiau www.aukuras.lt . Teirautis tel.:  +37068612612 (Darius), info@aukuras.lt. (koordinatės 439532, 6192546 (LKS)).

Apie Jūsų dalyvavimą paskelbsime, kad kaimynystėje esantys žinotų ir Jūsų uždegtą vienybės ugnį nuo kitų kalvų pamatytų bei džiaugtųsi. Pakvieskite savo draugus užkurti ugnį ant gretimų kalnų. Tie kas išvykę svetur ar neturite galimybės nuvykti į baltų atminties vietas, uždekite ugnelę namuose. Lai Baltų vienybės ugnies ženklas keliauja per baltų kraštus ir pasaulį.

DĖMESIO: Nedekite ugnies ant piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių teritorijose tiesiai ant žemės, jei ten nėra įrengta laužavietė. Išdeginsite skylę istorijos knygoje, pažeisdami archeologinį sluoksnį kuris gali būti vertingas istorijos pažinimui! Jei kalnas apaugęs medžiais, blogas matomumas – iškelkite ugnį ant karties, naudokite salves (fejerverkus, saliutus), skraidančius žibintus. Rengdami renginius nekilnojamų kultūros paveldo objektų teritorijoje, nepamirškite juos suderinti su Kultūros paveldo departamento teritoriniais padaliniais, kurių adresus rasite http://www.kpd.lt/lt/kontaktai.

Kaip švęsti šventę:

Siūlome susisiekti su gretimai ugnį kursiančiais žmonėmis, kurių kontaktus rasite www.aukuras.lt ir suderinkite ugnies uždegimo, fejerverkų paleidimo laiką, kad spėtumėte pamatyti vienas kitą. Prieš ugnies užkūrimą siūlome surengti talką ir sutvarkyti aplinką, pasiruošti šventei: sukrauti aukurą, pasiruošti ugniavietę, malkų, surinkti šiukšles. Jei teritorijoje netoliese yra daugiau įdomių objektų siūlome padaryti nedidelį žygį ir juos aplankyti. Susirinkite ir susipažinkite – pasiųskite gėrimo kaušą (ąsotį, dubenį, puodelį) ratu vienas kitam vienybės linkėdami bei po gurkšnį nugerdami. Pasisakykite, kodėl jums svarbi Baltų atmintis ir vienybė. Sudainuokite bendrą dainą ( siūlomų dainų sąrašas ). Surenkite bendrą vaišių stalą. Prisiminkite Baltų istoriją. Pasikvieskite istoriją išmanantį žmogų, kuris papasakotų apie baltų tautų istoriją, būdą, savitumą, bei vieningumą. Užkurkite ugnį. Baltų vienybės diena kartu yra ir Rudens Lygiadienis, todėl galite apsiversti per galvą atkartodami virsmus vykstančius gamtoje. Stebėkite dangų ir horizontą, suskaičiuokite kiek baltų vienybės ugnių galite pastebėti. Kurkite šventę patys – dainuokite, šokite, vaišinkitės, dalinkitės pasakojimais ir mintimis. Žinią nusiųskite draugams ir pažįstamiems.

Apie sąšauką teiraukitės:

Lietuva: Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ – Darius Ramančionis, tel.   +37068612612 , el.paštas: paveldas@aukuras.lt .

Latvija: Latvių ir lietuvių vienybės draugija – Inga Kapeniece, tel.   +37126242510 , el. paštas: baltuvienibasugunis@gmail.com.

2012 m. Baltų vienybės ugnys degs (žemėlapis).

Saulės mūšis (video anonsas)

2 0 12. G A D A  2 2. S E P T E M B R Ī,  B A L T U  V I E N Ī B A S  D I E N Ā,

SASAUKSIMIES BALTU VIENĪBAS UGUNĪM!

1236. gada Rudens saulstāvjos Saules kaujā mūsu senči – baltu ciltis – vienotībā iznīcinoši sakāva Zobenbrāļu ordeni. Tā bija baltu cilšu vienības diena. Baltu vienotības apzināšanai un stiprināšanai katru gadu 22. septembrī Latvijā un Lietuvā ir kopīgi svētki– valsts atzīta Baltu vienības diena.

Apvienosimies arī tagad, 22. septembrī, pulksten 20 un aizdegsim baltu vienības ugunis!

Baltu, baltiešu liktenis ir kopīgs, tas mums jāapzinās, lai pastāvētu stiprumā. Sevišķi pēdējais gadsimts ir pierādījis, ka mēs, balti un baltieši, esam tuvākie sabiedrotie, draugi un brāļi. Tādiem mums jābūt, par tādiem mums nepārtraukti jātop. Citādi vēsture un šodiena mums par to skaudri atgādinās.

Šajā dienā pilskalnos, svētkalnos, augstākās vietās Latvijā, Lietuvā un citās zemēs, kur mīt balti, tiks iededzināta uguns baltu vienotības apliecinājumam. Sasaukšanās būtība — doties uz mums, baltiem, nozīmīgām vēsturiskām vietām, iededzināt ugunis un tuvināt baltu zemes un tautas. Uguns nozīmē dzīvību. Kalnā iededzināta uguns ir zīme, ka esam un būsim. Uguns iededzināšana vienlaicīgi – ka esam un būsim kopā vienotībā.

Iedegsim to Eiropā pulksten 20 pēc Baltijā pieņemtā laika un uzturēsim vismaz līdz plkst. 21. Citās zemēs, ārpus Eiropas, iedegsim ugunis pēc joslas laika.

Atrodiet draugus, kuri iededzinātu uguni vēl kādā netālā kalnā, un sasaukšanās būs ne tikai simboliska, bet arī tieši uzskatāma.

SVARĪGI. Uguns pilskalnos un citās vēsturiskās vietās jādedzina uz ugunsdrošas pamatnes, nevis tieši uz zemes, citādi tiks sabojāts kultūrslānis. Uguns aizdegšana pilskalnos un svētkalnos — kultūras pieminekļos — jāsaskaņo ar Kultūras pieminekļu inspekciju un pašvaldību. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru adreses atrodamas šeit: http://www.mantojums.lv/.

Paziņojiet par savu dalību, norādot uguns aizdegšanas vietu, kalna adresi (atrašanās vietu), rīkotāju un ar ko un kā sazināties. Tīmekļa iecirkņos http://www.aukuras.lt/ un http://folklora.info/ būs redzams, kur tiks kurtas vienības ugunis un kas to darīs.

Aicina biedrība „Latviešu un lietuviešu vienība“ Latvijā, Rīgā

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (1)

 

  1. Audrius sako:

    Nepamiškite ir gudų (baltarusių)!
    Būtina ir jiems priminti apie jų kilmę :) Juk kaip ne kaip – jų etninė kultūra tokia pat kaip mūsų ir latvių.
    Taigi jei kas mokat gudiškai – rašykit ir jiems kvietimą. Kaimyniškai.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.